มาตรการเยียวยาลูกค้าของธนาคารออมสิน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่

1. ลด-พักชำระหนี้ สำหรับลูกค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดสินเชื่อ

 • มาตรการช่วยเหลือ
  • พักชำระเงินต้น
  • พัก/ลดดอกเบี้ย *แล้วแต่กรณีตามความรุนแรงของผลกระทบ 
 • ระยะเวลา 3 – 12 เดือน *แล้วแต่กรณีตามความรุนแรงของผลกระทบ 

การลงทะเบียน

 • เปิดให้ลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 8 ม.ค.64 เป็นต้นไป 
 • ผ่าน 3 ช่องทางได้แก่ 
  – เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th 
  – แอปพลิเคชั่น Mymo
  – ธนาคารออมสิน ทุกสาขา

2. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

กลุ่มเป้าหมาย

 • พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ

การลงทะเบียนลงทะเบียน **ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

รายละเอียดสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
 • ไม่มีบุคคลค้ำประกัน
 • ดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี
 • ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม 

3. สินเชื่อ "SMEs มีที่ มีเงิน"

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยงบการเงินจะต้องมีส่วนทุนเป็นบวก
 3. เป็นผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise โดยประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อย เป็นระยะเวลา 1 ปี และต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้
  1. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขายฝาก หรือธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีลักษณะเดียวกับธนาคาร
  2. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเก็งกำไรที่ดิน เช่น ธุรกิจนายหน้า หรือตัวแทน

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ/ยื่นกู้

รายละเอียดสินเชื่อ

 • ขยายวงเงินเพิ่ม 5,000 ล้านบาท รวมวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท
 • กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
 • ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll Up