มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ธ.ออมสิน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่

ออมสิน พักหนี้ให้ลูกหนี้พื้นที่สีแดง 28 จังหวัด เริ่ม 8 ม.ค. 64

ลูกค้าของธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง สามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th พร้อมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนครบถ้วน

ธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน 2 กรณี คือ

  1. จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย
  2. ขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน

มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

     มาตรการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ ครม. มีมติให้ขยายมาตรการดังกล่าวไปจนถึง มิถุนายน 2564 หรือ จนกว่าวงเงินจะหมด

1.สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

 • วงเงิน 20,000 ล้านบาท คงเหลือ 2,700 ล้านบาท
 • สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี
 • ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรกไม่มีหลักประกัน

2.สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • วงเงิน 10,000 ล้านบาท
 • สำหรับพ่อค้าแม่ค้า, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ
 • วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ไม่มีบุคคลค้ำประกัน
 • ดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี
 • ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

3. SMEs มีที่มีเงิน

 • ขยายวงเงินเพิ่ม 5,000 ล้านบาท รวมวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท
 • กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
 • ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี

4. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว

 • วงเงิน 5,000 ล้านบาท คงเหลือ 4,200 ล้านบาท
 • วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • กลุ่มท่องเที่ยว, นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay
 • ดอกเบี้ย 3.99%

5. Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

 • วงเงิน 10,000 ล้านบาท คงเหลือ 7,800 ล้านบาท
 • สถาบันการเงินปล่อยให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
 • ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain
 • ดอกเบี้ย 2% ต่อปี
Scroll Up