พื้นที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ 4 ม.ค.64

พื้นที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (4 มกราคม 2564)

1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

1. กรุงเทพฯ
2. นนทบุรี
3. ปทุมธานี
4. สมุทรปราการ
5. สมุทรสงคราม
6. สมุทรสาคร
7. นครนายก
8. นครปฐม
9. ราชบุรี
10. เพชรบุรี

11. พระนครศรีอยุธยา
12. สระบุรี
13. ลพบุรี
14. สิงห์บุรี
15. กาญจนบุรี
16. สุพรรณบุรี
17. อ่างทอง
18. ตาก
19. สระแก้ว
20. ปราจีนบุรี

21. ฉะเชิงเทรา
22. ชลบุรี
23. จันทบุรี
24. ตราด
25. ระยอง
26. ประจวบคีรีขันธ์
27. ชุมพร
28. ระนอง

 • ขั้นที่ 1
  • จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ ปิดสถานที่เสี่ยง จับกุมผู้มั่วสุมผิดกฎหมาย ห้ามรวมกลุ่มคน ปิดโรงเรียน สอนออนไลน์ ไม่เดินทางข้ามจังหวัด Work from Home ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก
  • เริ่ม 4 ม.ค.64 เวลา 06.00 น. ถึง 1 ก.พ.64 เวลา 06.00 น.
 • ขั้นที่ 2 
  • จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานที่เพิ่มมากขึ้น ปิดสถานที่เสี่ยง เร่งค้นหา จับกุมบุคคล มั่วสุม ผิดกฎหมาย งดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพิ่มความเข้มข้นควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด สถานศึกษายังคงหยุดเรียน เร่งรัดทำงาน Work from Home ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง จำกัดเวลาออกนอกเคหะสถาน
  • ช่วงเวลา ตามที่ นรม./ ผอ.ศบค. เห็นชอบ ในกรอบที่ ศบค.กำหนด

การเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิ /สังเกตอาการ
 2. ตรวจว่ามีแอปฯ หมอชนะ
 3. สอบถามเหตุผล การเดินทาง

การเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด

 • ได้แก่ สมุทรสาคร  ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี  ตราด
 • เพิ่ม แสดงใบอนุญาตการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ในภูมิลำเนา
 • อ่านเพิ่มเติม

การเดินทางเข้า – ออกพื้นที่อื่น ๆ

 • ปฏิบัติตาม ศปก.จังหวัด / คกก.โรคติดต่อจังหวัด กำหนด

2. พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด

1. สุโขทัย
2. กำแพงเพชร
3. นครสวรรค์
4. อุทัยธานี

5. ชัยนาท
6. เพชรบูรณ์
7. ชัยภูมิ
8. บุรีรัมย์

9. นครราชสีมา
10. สุราษฎร์ธานี
11.พังงา

3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง 38 จังหวัด

จังหวัดที่เหลือของประเทศไทยจำนวน 38 จังหวัด

4. พื้นที่เฝ้าระวัง 0 จังหวัด

ไม่มี

Scroll Up