การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดสถานประกอบการภายใต้สถานการณ์ COVID-19

          คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะทำงานกลุ่มมาตรการสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่ ได้จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมการเปิดสถานประกอบการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ออกมาล่าสุดวันที่ 23 เมษายน 2563

         โดยมีการจัดกลุ่มความเสี่ยงของประเภทธุรกิจแบ่งเป็น 4 กลุ่ม “สีขาว-สีเขียว-สีเหลือง-สีแดง” พร้อมคู่มือสำหรับสถานประกอบการแบบรายประเภท 

 1. พิจารณาความเสี่ยงของสถานประกอบการและพื้นที่ (รายจังหวัด) เพื่อเปิดดำเนินการ
 2. ข้อปฎิบัติพื้นฐานที่ทุกสถานประกอบการต้องดำเนินการ
 3. คู่มือสำหรับสถานประกอบการ (รายประเภท)

1.กลุ่มสีขาว (ได้รับข้อยกเว้น)

 • สถานประกอบการขนาดเล็ก อยู่ในที่โล่งแจ้ง มีลักษณะเป็นหาบเร่ แผงลอย หรือไม่มีหน้าร้านเป็นหลักแหล่ง
 • ไม่ต้องลงทะเบียนและดำเนินการออนไลน์ แต่ขอความร่วมมือในการดำเนินการตาม “ข้อปฎิบัติพื้นที่ที่ทุกสถานประกอบการต้องปฏิบัติ”

2.กลุ่มสีเขียว (ความเสี่ยงต่ำ)

 • สถานประกอบการในกลุ่มนี้
  • สถานประกอบการขนาดเล็กติดแอร์หรือไม่ติดแอร์ ไม่มีการสัมผัสตัว เช่นร้านขายหนังสือ ร้านขายเสื้อผ้า ร้ายขายของทั่วไป ร้านขายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
  • สวนสาธารณะ สนามออกกำลังกายกลางแจ้ง ลานกีฬา เช่น สนามเทนนิส
 • ให้สถานประกอบการ ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยทำความตกลงยอมรับข้อปฏิบัติพื้นฐานซึ่งทุกสถานประกอบการต้องดำเนินการ และคู่มือสำหรับสถานประกอบการ(รายประเภท) และดำเนินการตามระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการสำหรับสถานประกอบการ

3.กลุ่มสีเหลือง(ความเสี่ยงกลาง)

 • สถานประกอบการในกลุ่มนี้
  • สถานที่รวมร้านค้าขนาดเล็ก เช่นตลาดสด ตลาดนัด ตลาดอาหาร ฟู๊ดเซ็นเตอร์
  • สถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่นห้างสรรพสินค้า ร้านค้าโมเดิร์นเทรด คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นต้น
  • สถานประกอบการขนาดเล็กติดแอร์มีการสัมผัสตัว เช่น ร้านทำผม คลินิกความงาม คลินิกแพทย์ คลินิกทำฟัน เป็นต้น
  • สถานกีฬาบางประเภท มีพื้นที่ห่างกันที่มีการระบายอาการเช่น สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ำ เป็นต้น
 • ให้สถานประกอบการสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ โดยทำความตกลงยอมรับข้อปฏิบัติพื้นฐานซึ่งทุกสถานประกอบการต้องดำเนินการ และคู่มือสำหรับสถานประกอบการ(รายประเภท) แต่ต้องรอการตรวจสอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนเปิดกิจการ และดำเนินการตามระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการสำหรับสถานประกอบการ

หมายเหตุ หากพ้น 3 วัน (นับจากวันลงทะเบียน) เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มาตรวจสอบ สามารถเปิดดำเนินการตามมาตรการที่แจ้งไว้ และให้มีการตรวจสอบย้อนหลังได้

4.กลุ่มสีแดง (ความเสี่ยงสูง )

 • พิจารณาปิดการดำเนินการ จนกว่าจะมีมาตรการหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัยจึงสามารถทบทวนให้เปิดบริการ
 • สถานประกอบการในกลุ่มนี้
  • สถานประกอบการขนาดเล็กติดแอร์ มีการนั่งอยู่กับที่นานๆเช้านร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
  • สถานประกอบการที่อยู่ในห้องแอร์ มีลักษณะที่ผู้ใช้บริการต้องนั่งนานเป็นเวลา1-2ชั่วโมง เช่นโรงภาพยนต์ โรงละคร โรงมหรสพอื่นๆ ร้านนวด
  • สถานประกอบการที่มีการชุมนุมผู้คนจำนวนมาก อยู่ในสถานที่ปิด เช่นศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
  • สถานประกอบการที่ชักนำให้มีการเคลื่อนที่ของคนข้ามพื้นที่ เช่นสถาบันกวดวิชา
  • สถานประกอบการที่มีการชุมนุมผู้คนจำนวนมาก อยู่ในสถานที่เปิดแต่ชวนให้ส่งเสียงดัง ตะโกน เชียร์ เช่นสนามกีฬา
  • สถานประกอบการที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อ เนื่องจากมีพื้นที่ปิดอาการไม่ถ่ายเท มีกิจกรรมที่มีการส่งเสียง ตะโกน เชียร์ ประกอบด้วย ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามมวย โรงเรียนสวนมวย สนามกีฬาในห้องแอร์

อย่างไรก็ตามประเภทของสถานประกอบการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามมาตรการของทางสาธารณสุขและมาตรการป้องกันความเสี่ยงของสถานประกอบการ

โดยเมื่อภาครัฐตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่จะสามารถประสานงาน เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการในสถานประกอบการได้โโยสะดวกรวดเร็ว เพื่อติดตามและควบคุมได้เป็นพื้นที่ๆไป

     สำหรับการอนุญาตสถานประกอบการแต่ละประเภท ให้สามารถเปิดดำเนินการได้โดยมีระบบป้องกันความเสี่ยงนั้น ต้องมีระบบติดตามตัวผู้ใช้บริการในสถานประกอบการ โดยภาคเอกชนจะร่วมมือในการจัดทำระบบการลงทะเบียนบุคคลและสถานประกอบการที่สามารถใช้งานได้อย่างง่าย ที่ต้องสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น และใช้งานได้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ และมีระบบสำรองข้อมูลสำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียน

     ขณะเดียวกันระบบที่ให้ผู้ใช้รายงานความเสี่ยงของตัวเอง และแจ้งเตือนผู้ใช้หากเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เช่นแอพฯหมอชนะ ก็ต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนใช้มากขึ้น

Scroll Up