โครงการเน็ตประชารัฐ

โครงการเน็ตประชารัฐ

  • ค้นหารายชื่อหมู่บ้านได้ที่ www.netpracharat.com
  • ดูขั้นตอนการลงทะเบียนการใช้งานได้ที่  www.netpracharat.com
  • ภายในเวลา 5 นาที ไม่เช่นนั้นรหัส OTP นั้นจะหมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ และผู้ลงทะเบียนจะต้องกดปุ่มเพื่อขอรหัส OTP ใหม่
  • อุปกรณ์ที่เคยลงทะเบียนขอใช้งานแล้ว สามารถเชื่อมต่อกับ SSID : Thailand Wi-Fi by MDES และใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยอัตโนมัติ
  • ระบบจะจำ MAC addressของอุปกรณ์ไว้สำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำและไม่ต้องจำ
  • 1 หมายเลขโทรศัพท์ และ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สามารถลงทะเบียนได้หลายอุปกรณ์ เพราะระบบจะจับข้อมูล Mac Address ของอุปกรณ์เท่านั้น
  • แต่ 1 อุปกรณ์ สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 หมายเลขโทรศัพท์ และ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน จะนำหมายเลขโทรศัพท์ หรือ หมายเลขบัตรประจำตัวของบุคคลอื่นมาลงทะเบียนในอุปกรณ์ที่เคยลงทะเบียนไปแล้วอีกไม่ได้
  • สามารถทำได้
  • โดยพนักงานต้องสอบถามข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงทะเบียน
  • หากใช้หลายอุปกรณ์สอบถามด้วยว่าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกี่อุปกรณ์
Scroll Up