วิธีลงทะเบียนและใช้งานฟรีไวไฟ TH Wi-Fi

ฟรี Wi-Fi จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพันธมิตร ความเร็วสูงสุด 2Mbps/512Kbps

วิธีลงทะเบียน

 1.  เข้าเว็บไซต์ www.th-wifi.net หรือ ค้นหาสัญญาณ SSID ที่ขึ้นต้นด้วย @TH Wi-Fi by …………. ตามด้วย ชื่อผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน + เบอร์โทรศัพท์มือถือ แล้วกดลงทะเบียน
 3. จะได้รับ SMS แจ้ง username และ password

วิธีใช้ TH Wi-Fi

 1. หา hotspot ชื่อ @TH Wi-Fi by …. หรือ by MDES
 2. ใส่รหัสผ่านที่ได้รับจาก SMS
 3. คลิกเข้าสู่อินเตอร์เน็ต

รายชื่อผู้ให้บริการและเงื่อนไข

 1. @TH Wi-Fi by MDES (โครงการเน็ตประชารัฐ/โครงการบริกากรอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน) ใช้ได้ 24 ชั่วโมง
 2. @TH WiFi_Phuket by MDES (โครงการ Smart city จังหวัดภูเก็ต) ใช้ได้ 24 ชั่วโมง
 3. @TH Wi-Fi by CAT ใช้ได้ 24 ชั่วโมง
 4. @TH Wi-Fi by AIS ใช้ได้ 30 นาทีต่อวัน รวมกันได้ไม่เกิน 15 ชั่วโมงต่อเดือนและจะตัดรอบใหม่ของทุกวันที่ 1 ของเดือน
 5. @TH Wi-Fi by TRUE ใช้ได้ 30 นาที รวมกันได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อเดือนและจะตัดรอบใหม่ของทุกวันที่ 1 ของเดือน

อ่านเพิ่มเติม คู่มือแนะนำการใช้งาน TH-WiFi เชื่อมติดชีวิตดิจิทัล


ที่มา

Scroll Up