มาตรการผ่อนคลายให้ทำกิจกรรม​

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 1 เริ่ม 3 พ.ค. 63

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 เริ่ม 17 พ.ค. 63

ปรับเวลาเคอร์ฟิ่ว เป็น 23.00 – 04.00 ของอีกวัน

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 เริ่ม 1 มิ.ย. 63

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 เริ่ม 15 มิ.ย. 63

มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 เริ่ม 1ก.ค. 63

Scroll Up