วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชา

     เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม 

    • ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
    • จัดสถานที่ลงนามถวายพรพร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th

Scroll Up