สรุปมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางด้วยอากาศยานภายในประเทศ

          การเปิดให้บริการของสายการบินที่เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยมีสายการบิน จำนวน 4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ส่วนสายการบินไทยสมายล์ จะทำการบินในวันที่ 1 มิถุนายน 2563  เป็นต้นไป ณ ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน

          ทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านกรุณาตรวจสอบ ประกาศ / คำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เพื่อการปฏิบัติตามประกาศของแต่ละจังหวัดได้อย่างถูกต้อง

         ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องดำเนินการกรอกแบบสำรวจการเดินทาง (ต.8 คค.) หรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเก็บข้อมูลในการเดินทาง

ท่าอากาศยานที่มีเงื่อนไขการเดินทาง เข้า - ออกจังหวัด และการกักตัว

 1. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
  • สำหรับผู้เดินทางเข้าสู่บุรีรัมย์ทุกคนต้องลงทะเบียน 2 อย่าง ดังนี้
   1. แบบ ต.9บร. https://forms.gle/VUqKFULY6c8HAg5f9
   2. ใช้งาน Application AOT Airports (ใช้ได้ทั้ง Androids และ IOS)
  • มาตรการใช้สติกเกอร์เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองโรคยังมีอยู่
   ผู้ที่ค้างคืนต้องกักตัว เพื่อรับสติกเกร์ ดำเนินการตามนี้
   1. เตรียมพื้นที่กัก ของใช้ อาหาร ให้พร้อมสำหรับการกักตัวกันทั้งครอบครัว 14 วัน หรือ 1 วัน (ตามพื้นที่ที่เดินมา ณ วันที่ประกาศ ตรวจสอบได้ทาง http://brm.moph.go.th/covid-19-bro/) ที่บ้านตัวเองหรือสถานที่ที่อำเภอจัดให้
   2.  แจ้งผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. หรือเทศบาล เพื่อรายงานตัว (จะมีเอกสารให้กรอก เมื่อมาถึง)
   3. ใช้งานแอพพลิเคชั่น AOT airport สำหรับทั้งผู้เดินทางและผู้ร่วมกักตัวทุกคน (ดำเนินการไว้ก่อนเดินทางได้) จึงจะได้รับสติกเกอร์
  • ผู้ที่ผ่านเฉยๆ หรือมาเช้า เย็นกลับ ลงทะเบียนใช้งานทั้ง 2 ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทาง

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

 1. ท่าอากาศยานแพร่
 2. ท่าอากาศยานแม่สอด
 3. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
 4. ท่าอากาศยานน่านนคร
 5. ท่าอากาศยานลำปาง
 6. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
 7. ท่าอากาศยานขอนแก่น
 8. ท่าอากาศยานเลย
 9. ท่าอากาศยานสกลนคร
 10. ท่าอากาศยานอุดรธานี
 11. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
 12. ท่าอากาศยานนครพนม
 13. ท่าอากาศยานพิษณุโลก
 14. ท่าอากาศยานชุมพร
 15. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 16. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
 17. ท่าอากาศยานหัวหิน
 18. ท่าอากาศยานตรัง
 19. ท่าอากาศยานกระบี่
 20. ท่าอากาศยานนราธิวาส
 21. ท่าอากาศยานระนอง

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ที่มา

 • เพจท่าอากาศยานจังหวัดต่าง ๆ
Scroll Up