ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร (ผู้เลี้ยงสัตว์)

การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์

ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ได้ ที่

 • Website : http://chkregislives.dld.go.th/regislives/
 • LINE Official กรมปศุสัตว์
  • แอด Line Official กรมปศุสัตว์ : @dldthailand หรือ https://lin.ee/4uZSAjz
  • เข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร” ด้านล่าง
  • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • หาก เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะแสดงข้อความ ”มีชื่ออยู่ในทะเบียน”
  • หาก ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะแสดงข้อความ “ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”

หากต้องการขึ้นทะเบียนรายใหม่

 • โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวบุคคล ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์

หากพบปัญหาในการใช้งานระบบสามารถติดต่อได้ที่

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
  โทร.02-653-4444 ต่อ 2341 ในวันและเวลาทำการ
Scroll Up