มาตรการเร่งด่วนบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงาน

       ที่ประชุม ครม. (21 มิ.ย. 65) เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ หลังแนวโน้มราคาน้ำมันและราคาสินค้าในตลาดโลกยังคงสูงต่อเนื่อง แบ่งเป็นมาตรการ 2 ด้าน คือ มาตรการด้านพลังงาน และมาตรการด้านการคลัง ดังนี้

มาตรการด้านพลังงาน

1.ขยายมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงาน

  • มาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานที่จะสิ้นสุดเดือน มิ.ย. 65 ออกไปอีก 3 เดือน เป็นสิ้นสุดเดือน ก.ย. 65
  • เช่น การทยอยปรับราคาก๊าซหุงต้ม/ ส่วนลดก๊าซ LPG แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/ การตรึงราคาก๊าซ NGV – น้ำมันดีเซล

2.มาตรการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

  • เช่น ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 1.40 บ./ลิตร

3.มาตรการขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

  • นำส่งกำไรส่วนหนึ่งจากค่าการกลั่นน้ำมันฯ ไปบริหารราคาขายปลีกดีเซลให้ไม่เกิน 35 บ./ลิตร และลดราคาขายปลีกเบนซิน 1 บ./ลิตร

4.มาตรการประหยัดพลังงาน

  • เช่น การปิดไฟ – อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้/ ขอความร่วมมือปิดไฟป้ายโฆษณาหลัง 22.00 น./ ส่งเสริมการใช้ขนส่งสาธารณะ/ ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง 20% ในหน่วยราชการ

มาตรการด้านการคลัง

1.มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ (15 ก.ค. – 31 ธ.ค. 65)

  • โดยให้หักรายจ่าย เช่น ค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ได้ 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริงสำหรับจังหวัดท่องเที่ยวรอง และ 1.5 เท่าสำหรับจังหวัดอื่น ๆ

2.มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้าภายในประเทศ

  • โดยให้หักรายจ่าย เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการในการออกร้าน – งานแสดงสินค้า ได้ 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง