สถานที่กักกัน COVID-19 และการปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน

4 รูปแบบ สถานที่กักกัน COVID-19 ของประเทศไทย

1. Local Quarantine (LQ) : สถานกักกันโรคท้องที่
     สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด

2. State Quarantine (SQ) : สถานกักกันโรคแห่งรัฐ
     สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ

3. Alternative State Quarantine (ASQ) : สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก
     สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยผู้กักกันออกค่าใช้จ่ายเอง

4. Organization Quarantine (OQ) : สถานกักกันโรคของหน่วยงาน
     สำหรับกักกันบุคลากรของหน่วยงานที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยเป็นสถานที่ของหน่วยงานนั้นและห้ามผู้กักกันโรคออกนอกบริเวณเด็ดขาด 14 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม www.hsscovid.com

การปฏิบัติตัวผู้ถูกกักกัน และผู้อยู่ร่วมอาศัย

 1. อยู่ในที่พักอาศัย 14 วัน นับจากวันเดินทางถึงประเทศไทย 
 2. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
 3. งดใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็คตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ
 4.  ล้างมือบ่อยๆ
  • ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาทีขึ้นไป หรือ
  • แอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
 5. เมื่อต้องอยู่กับผู้อื่น
  • ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
  • อยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือหนึ่งช่วงแขน
 6. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับคนอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
 7. การทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ทิ้งใส่ถุงพลาสติก ปิดถุงให้สนิท ก่อนทิ้งลงถังขยะที่ปิดมิดชิด จากนั้นทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% ทันที
 8. การทำความสะอาด
  • ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู หรืออื่นๆ ด้วยผงซักฟอกและน้ำธรรมดา หรือซักด้วยน้ำร้อน อุณหภูมิ 70 – 90 องศาเซลเซียส
  • ทำความสะอาดบริเวณที่พัก ด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน) หรืออาจเช็ดผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70%
 • วัดอุณหภูมิร่างการของตนเองทุกวัน
 • สังเกตอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บขอ หายใจลำบาก ครั่นเนื้อตัว และอื่นๆ
 • บันทุกในรายงานที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน จะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มาติดตามอาการทุกวัน
 • หากมีอุณหภูมิร่างการ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือพบอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบทันที
 • ผู้อาศัยร่วมบ้านทุกคนล้างมือบ่อยๆ
  • ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาทีขึ้นไป หรือ
  • แอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด และควรนอนแยกกับผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกต
 • เมื่อต้องอยู่กับผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกต
  • ควรสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
  • อยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือหนึ่งช่วงแขน
 • ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกต
 • หากต้องรับประทานอาหารร่วมกัน ให้แยกชุดอาหารและนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 • การทำความสะอาด
  • ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู หรืออื่นๆ ด้วยผงซักฟอกและน้ำธรรมดา
  • ทำความสะอาดบริเวณที่พัก ด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน) หรืออาจเช็ดผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70% พร้อมสวมอุปกรณ์ป้องกันคนเอง เช่น ถุงมือ หน้ากาก แว่นตาขนาดใหญ่
 • สังเกตอาการเจ็บป่วยของตนเอง 14 วัน หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกตครั้งสุดท้าย
Scroll Up