กรณีการขอมีบัตรสำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

กรณีการขอมีบัตรสำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา หรือผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

          มาตรการช่วยเหลือกรณี ผู้ป่วยติดเตียง คนชราหรือผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วน ดังนี้คือ ในเวลาราชการ สามารถติดต่อได้สามช่องทาง คือ

  • ในต่างจังหวัด
    • ติดต่อสำนักทะเบียน (อำเภอ/เทศบาล) เพื่อให้ประสานงานกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด จัดชุดบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ไปดำเนินการจัดทำบัตรให้ถึงที่
  • ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
    • ติดต่อที่สำนักทะเบียนเขตหรือ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง ซึ่ง มี รถโมบาย ทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่จะออกไปให้บริการ นอกสถานที่ ในทันที ได้เช่นกัน
    • หรือติดต่อผ่านทาง call center 1548 เพื่อประสานงานจัดหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ไปดำเนินการให้
Scroll Up