กรณีขอมีบัตรประชาชนครั้งสุดท้าย

กรณีขอมีบัตรประชาชนครั้งสุดท้าย

    • โดยปกติแล้วอายุเกิน 70 ปี ก็ไม่จำเป็นต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนอีกต่อไป ยกเว้นในกรณี
      • กรณีในบัตรประจำตัวประชาชน ในส่วนแสดงวันหมดอายุ ระบุวันหมดอายุ (ต้องกลับไปทำอีกครั้ง)
      • กรณีในบัตรประจำตัวประชาชน ในส่วนแสดงวันหมดอายุ ระบุว่าตลอดชีพ (สามารถใช้ได้ตลอดชีพ)
Scroll Up