สายด่วน

ด้านสุขภาพ

 • ศูนย์เอราวัณ (กรุงเทพมหานคร) โทร. 1646
 • ศูนย์นเรนทร ( ต่างจังหวัด) โทร.1669

ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย

 • ศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  • กรุงเทพ โทร.199
   กด 1 เรียกรถดับเพลิง,กำจัดสัตว์มีพิษ ต่อ แตนงู
   กด 2 เรียก รถพยาบาล
  • ต่างจังหวัด
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) โทร. 1374
 • แจ้งนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท โทร.600

ด้านการจราจร

 • ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
 • ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197

ภัยพิบัติและภัยสาธารณะ

 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784

สื่อวิทยุ

 • สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร.1644
 • สถานีวิทยุ จส.100 โทร.1137
 • สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม โทร.1677,1255,0-2288-5080

สื่อวิทยุ

 • มูลนิธิปอเต็กตึ้ง โทร.0-2226-4444 ถึง 8
 • มูลนิธิร่วมกตัญญู โทร.0-2751-0951 ถึง 3
Scroll Up