อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ 

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

           ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 77 จังหวัด 5-6 บาท ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563

โดยกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ดังนี้

  • 336 บาท/วัน จำนวน 2 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรีและภูเก็ต
  • 335 บาท/ วัน จำนวน 1 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง
  • 331 บาท/วัน จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
  • 330 บาท/วัน จำนวน 1 จังหวัด คือจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • 325 บาท/วัน จำนวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี
  • 324 บาท/วัน จำนวน 1 จังหวัด คือจังหวัดปราจีนบุรี
  • 323 บาท/วัน จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม
  • 320 บาท/วัน จำนวน 21 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์
  • 315 บาท/วัน จำนวน 22 จังหวัด ประกอบด้วย กำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลําภู อุทัยธานี และอำนาจเจริญ
  • 313 บาท/วัน จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Scroll Up