สาขาอาชีพที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

สาขาอาชีพที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

สาขาอาชีพที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ มีดังนี้

  • ช่างก่อสร้าง เช่น
   • ช่างไม้แบบ
   • ช่างโครงสร้าง
   • ช่างไม้ตกแต่ง
  • ช่างอุตสาหการ เช่น
   • ช่างเชื่อมไฟฟ้า
   • ช่างเชื่อมประกอบโครงสร้าง
   • ช่างตัดโลหะ
  • ช่างเครื่องกล เช่น
   • ช่างซ่อมรถยนต์
   • ช่างเครื่องยนต์เบนซิน
   • ช่างเครื่องยนต์ดีเซล
  • ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เช่น
   • ช่างไฟฟ้าอาคาร
   • ช่างไฟฟ้าโรงงานหรือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • ช่างไฟฟ้าแรงสูง
  • ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ เช่น
   • ช่างไม้ฟอร์นิเจอร์
   • ช่างสีฟอร์นิเจอร์
   • ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
  • ภาคบริการ เช่น
   • ผู้ช่วยงานบ้าน
   • พนักงานขับรถ
   • พนักงานปล่อยยานพาหนะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Scroll Up