ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้า

ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้า

ช่องทางการชำระค่าไฟการไฟฟ้านครหลวง

  • ชำระที่ทำการกฟน. และสาขาย่อย
  • ชำระที่เคาน์เตอร์ตัวแทนรับชำระค่าไฟฟ้า
  • ชำระผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • ชำระผ่านระบบหักบัญชีบัตร CREDIT
  • ชำระผ่านตู้ ATM
  • ชำระผ่านทาง INTERNET/MOBILE Banking
  • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
  • ชำระผ่านระบบ Mobile Phone

หน่วยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

Scroll Up