ช่องทางการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ด้วยตนเอง

   • ไปติดต่อด้วยตนเอง ที่โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเขต กทม. 19 เขต และ สปสช. เขตพื้นที่ 1 – 13
   • ทางโทรศัพท์ โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเครื่องหมาย #
   • ระบบอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ สปสช. : http://eservices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml
  • ผ่านทาง Application “สปสช.” (สามารถติดตั้งแอพสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ Android) และเข้าใช้งานในฟังก์ชั่น “การตรวจสอบสิทธิ”

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

Scroll Up