การให้บริการรักษาพยาบาลที่ไม่สามารถใช้บัตรทอง

การให้บริการรักษาพยาบาลที่ไม่สามารถใช้บัตรทอง

การรักษาที่ไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้

  1. การรักษาผู้ป่วยทางจิตที่ต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล)  เกิน 15 วัน
  2. การบำบัดรักษาผู้ติดยาหรือสารเสพติด
  3. อุบัติเหตุจากรถที่บริษัทประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  4. การรักษาในกรณีมีบุตรยาก เช่น การให้ยาเพิ่มฮอร์โมน
  5. การผสมเทียม เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว
  6. การศัลยกรรมเพื่อความงามต่างๆ เช่น การทำตา 2 ชั้น, เสริมหน้าอก เป็นต้น
  7. การตรวจ รักษาโรคหรืออาการใด ๆ นอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง
  8. การรักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล) เกิน 180 วัน ยกเว้น กรณีมีความจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากอาการแทรกซ้อน หรือตามแพทย์สั่ง
  9. การรักษาโรคที่ยังไม่มีวิธีรักษา
  10. การล้างไตและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
  11. การขอรับยาต้านไวรัสเอดส์ ยกเว้น กรณีการกระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
  12. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เช่น การเปลี่ยนหัวใจ การเปลี่ยนไต

ติดต่อสอบถาม

  • หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล ร้องทุกข์ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับบัตรทอง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
             – หมายเลขโทรศัพท์ 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง เฉพาะโทรศัพท์บ้านคิดอัตราค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วประเทศ
             – หรือสอบถามได้โดยตรงที่ สถานีอนามัย และสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้บ้าน
  • ส่วนของกรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

Scroll Up