การทำบัตรทอง

การทำบัตรทอง

หลักฐานที่ใช้ในการติดต่อ

  1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้
   – กรณีเด็กต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) แทน
  2. ทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่

กรณีพักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน 

  • จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ตนไปพักอาศัยอยู่ พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน หากเป็นบ้านเช่าหรือหอพักใช้เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น สัญญาเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์บ้าน ที่แสดงว่าผู้ขอลงทะเบียนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ จริง

สถานที่ติดต่อขอทำบัตรทอง

พื้นที่ต่างจังหวัด 

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
 2. โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

สำนักงานเขต 19 แห่ง 

     ขณะนี้สามารถทำบัตรทองได้ที่สำนักงานเขต 19 แห่ง ดังนี้ (ยังคงมีเจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำอยู่)

 1. คลองสามวา
 2. คลองเตย
 3. ธนบุรี
 4. บางกะปิ (ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 30 กันยายน 2563)
 5. บางขุนเทียน
 6. บางพลัด
 7. บางแค
 8. ประเวศ
 9. พระโขนง (ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 16 – 18 กันยายน 2563)
 10. มีนบุรี
 11. ราชเทวี (ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 8 – 18 กันยายน 2563)
 12. ราษฎร์บูรณะ
 13. ลาดกระบัง
 14. ลาดพร้าว
 15. สายไหม
 16. หนองจอก
 17. หนองแขม
 18. หลักสี่
 19. ห้วยขวาง 

หมายเหตุ : 

 • เวลาให้บริการ 08.00 – 16.00 น. (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) 
 • จุดรับลงทะเบียนบัตรทองที่สำนักงานเขต สอบถามเขตที่เปิดให้บริการ โทร.1330 หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://bkk.nhso.go.th คลิ๊กเลือก สำหรับประชาชน เลือกแผนที่จุดรับลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต


ธ.ก.ส. 3 สาขา ได้แก่

สาขาย่อยหมอชิต 2 (ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 8 – 18 ก.ย. 63)

 • ระยะเวลาการเปิดให้บริการ : ยังไม่มีกำหนดปิด
 • ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.  
 • หมายเหตุ : สามารถแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้

สาขาย่อยตลาดยิ่งเจริญ 

 • ระยะเวลาการเปิดให้บริการ : ยังไม่มีกำหนดปิด
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 16.30 น.  
 • หมายเหตุ : สามารถแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้

สาขาย่อยวัดไทร (ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ก.ย. 63)

 • ระยะเวลาการเปิดให้บริการ : ยังไม่มีกำหนดปิด
 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.  
 • หมายเหตุ : สามารถแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้

 

เดอะมอลล์บางแค

 • เวลาปฏิบัติงาน : 08.00 – 16.00 น. (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
 • จุดให้บริการ : ชั้น : 3 / ฝ่าย : จุดบริการด่วนมหานคร

 

กรณีไม่สามารถติดต่อขอทำบัตรได้ด้วยตนเอง

 1. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี พ่อแม่ไม่จดทะเบียนสมรสเด็กอยู่กับพ่อ ไม่สามารถติดตามหาแม่ได้ พ่อจะไปทำบัตรทองให้เด็กต้องใช้เอกสาร ดังนี้
  • บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร
  • ทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
   * กรณี เด็กอาศัยอยู่ใน กทม. แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้อยู่อาศัยมาด้วย
  • หนังสือมอบอำนาจทำบัตรทองสามารถเขียนหรือพิมพ์ขึ้นเองได้ หรือต้องใช้แบบฟอร์มของทางหน่วยงาน
   • ดาวโหลดที่เว็บไซต์ http://bkk.nhso.go.th
   • หรือรับที่หน่วยงานที่ไปติดต่อ
 2. เด็กที่อาศัยอยู่กับญาติ ญาติจะพาไปทำบัตรทองต้องมีหนังสือยินยอมจาก พ่อ แม่ หรือไม่
  • ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ สามารถไปทำบัตรทองให้เด็กได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม
  •  เด็กที่อาศัยอยู่กับญาติ แต่ไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้ ญาติสามารถพาไปทำบัตรทองต้องใช้เอกสาร ดังนี้
   • บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร
   • ทะเบียนบ้าน
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ สามารถไปทำบัตรทองให้เด็กได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม)
   • * กรณี เด็กอาศัยอยู่ใน กทม. แต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้อยู่อาศัยมาด้วย
 3. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี บิดา-มารดา สามารถไปทำบัตรทองให้บุตรได้โดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบุตร
 4. กรณีบุตรอายุ 15 ปีขึ้นไป บิดา-มารดา ไปทำบัตรทองให้บุตรได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนจากบุตรก่อนโดยหนังสือมอบอำนาจต้องเป็นรูปแบบที่เจ้าหน้าที่เขตกำหนดไว้
 5. กรณีบุคคลบรรลุนิติภาวะ สามารถมอบอำนาจให้ บิดา-มารดา พี่น้อง ญาติ (ระบุความสัมพันธ์ ) ไปทำบัตรทองแทนได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนแทน

 

 


 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

Scroll Up