กรุงเทพมหานคร เลื่อนมาตรการส่งเสริมการค้าในตลาดนัดจตุจักร ลดความเสี่ยงโควิด 19

กรุงเทพมหานคร เลื่อนมาตรการส่งเสริมการค้าในตลาดนัดจตุจักร ลดความเสี่ยงโควิด 19

              กรุงเทพมหานคร ขอเลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการทำการค้าในตลาดนัดจตุจักรทั้ง 3 มาตรการออกไป คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม 2564 หรือตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งตลาดนัดจตุจักรยังเปิดทำการค้าขายตามปกติ ในส่วนของตลาดต้นไม้ เปิดขายในวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี และแผงค้าในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ 

 


 

            นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2564 กำหนดมาตรการส่งเสริมการทำการค้าในตลาดนัดจตุจักร ดังนี้

1. ให้ผู้ค้าแผงค้ากึ่งถาวรสามารถทำการค้าในวันธรรมดาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่ม คือ ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ประกอบกิจการค้าขายในแผงค้าได้ถึงเวลา 18.00 น.
2. ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ค้าขายในแผงค้าได้จนถึงเวลา 22.00 น. เว้นวันจันทร์ที่ห้ามทำการค้า เพื่อทำความสะอาดพื้นที่และแผงค้ารวมทั้งขุดลอกรางระบายน้ำ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณรอบหอนาฬิกา โดยกำหนดเริ่มมาตรการดังกล่าวในเดือนเมษายน นั้น


            เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรุงเทพมหานคร จึงขอเลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการทำการค้าในตลาดนัดจตุจักร ทั้ง 3 มาตรการออกไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวได้ในเดือนพฤษภาคมนี้หรือตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดจตุจักรยังเปิดทำการค้าขายตามปกติ ในส่วนของตลาดต้นไม้ เปิดขายในวันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี และแผงค้าในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดในการใช้บริการตลาดนัดจตุจักรอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เช็คอินเมื่อเข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไป

 


 

ที่มา: http://www.prbangkok.com/th/board/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2MzAzMg==

 

Scroll Up