ปฏิทินกำหนดการ TCAS63

ปฏิทินการดำเนินงาน TCAS63

รอบที่ 1 Portfolio

  • รับสมัคร : 2-16 ธ.ค. 62
  • ประกาศผล : 30 ม.ค. 63
  • ยืนยันสิทธิ์ : 30-31 ม.ค. 63
  • สัมภาษณ์ : มหาวิทยาลัยกำหนด
  • สละสิทธิ์ : 1-2 ก.พ. 63

รอบที่ 2 โควตา

  • ประกาศรับสมัคร : 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63
  • ประกาศผล : 22 เม.ย. 63
  • ยืนยันสิทธิ์ : 22-23 เม.ย. 63
  • สัมภาษณ์ : มหาวิทยาลัยกำหนด
  • สละสิทธิ์ : 24-25 เม.ย. 63

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

  • ประกาศรับสมัคร : 17-27 เม.ย. 63
  • ประกาศผล : 8 พ.ค. 63
  • ยืนยันสิทธิ์ : 8-9 พ.ค. 63
  • สัมภาษณ์ (บางสาขา) : 11-15 พ.ค. 63
  • สละสิทธิ์ : 17-18 พ.ค. 63

รอบที่ 4 แอดมิชชัน

  • ประกาศรับสมัคร : 7-20 พ.ค. 63
  • ประกาศผล : 29 พ.ค. 63
  • ยืนยันสิทธิ์ : 29-30 พ.ค. 63
  • สัมภาษณ์ (บางสาขา) : 1 – 5 มิ.ย. 63
  • สละสิทธิ์ : 7-8 มิ.ย. 63

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

  • ประกาศรับสมัคร : 9 – 30 มิ.ย. 63
  • ประกาศผล : มหาวิทยาลัยกำหนด
  • ยืนยันสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยกำหนด
  • สัมภาษณ์ : มหาวิทยาลัยกำหนด
  • สละสิทธิ์ : มหาวิทยาลัยกำหนด


กำหนดการสอบ

O-NET

  • สมัครสอบ : โรงเรียนส่งรายชื่อ
  • วันสอบ : 29 กุมภาพันธ์ 2563 – 1 มีนาคม 2563
  • ประกาศผลสอบ : 27 มีนาคม 2563

GAT/PAT

  • สมัครสอบ : 25 พฤศจิกายน 2562 – 9 ธันวาคม 2562
  • วันสอบ : 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
  • ประกาศผลสอบ : 1 เมษายน 2563

9 วิชาสามัญ

  • สมัครสอบ : 5 – 19 ธันวาคม 2562
  • วันสอบ : 14 -15 มีนาคม 2563
  • ประกาศผลสอบ : 5 เมษายน 2563

กสพท

สมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท

  • 10 – 31 ตุลาคม 2562

สอบวิชาเฉพาะ กสพท

  • 7 มีนาคม 2563

กสพท ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ

  • 25 มีนาคม 2563

ผู้สมัครเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพในระบบของ ทปอ.

  • 8 พฤษภาคม 2563

สอบสัมภาษณ์

  • 11-15 พฤษภาคม 2563

ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

  • 17 พฤษภาคม 2563


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Scroll Up