การกำหนดพื้นที่สำหรับผ่อนคลายและกิจกรรม 22 ก.พ.64

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

  • จังหวัดสมุทรสาคร

พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด

1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดตาก
3. จังหวัดนครปฐม
4. จังหวัดนนทบุรี
5. จังหวัดปทุมธานี
6. จังหวัดราชบุรี
7. จังหวัดสมุทรปราการ
8. จังหวัดสมุทรสงคราม

 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด

1. จังหวัดกาญจนบุรี
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดชุมพร
5. จังหวัดนครนายก
6. จังหวัดนราธิวาส
7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8. จังหวัดเพชรบุรี
9. จังหวัดยะลา
10. จังหวัดระนอง
11. จังหวัดระยอง
12. จังหวัดสงขลา
13. จังหวัดสระบุรี
14. จังหวัดสุพรรณบุรี

 

พื้นที่เฝ้าระวัง 54จังหวัด

1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดกาฬสินธุ์
3. จังหวัดกำแพงเพชร
4. จังหวัดขอนแก่น
5. จังหวัดจันทบุรี
6. จังหวัดชัยนาท
7. จังหวัดชัยภูมิ
8. จังหวัดเชียงราย
9. จังหวัดเชียงใหม่
10. จังหวัดตรัง
11. จังหวัดตราด
12. จังหวัดนครพนม
13. จังหวัดนครราชสีมา
14. จังหวัดนครศรีธรรมราช
15. จังหวัดนครสวรรค์
16. จังหวัดน่าน
17. จังหวัดบึงกาฬ
18. จังหวัดบุรีรัมย์

19. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
20. จังหวัดปราจีนบุรี 
21. จังหวัดปัตตานี 
22. จังหวัดพะเยา 
23. จังหวัดพังงา 
24. จังหวัดพัทลุง 
25. จังหวัดพิจิตร 
26. จังหวัดพิษณุโลก
27. จังหวัดเพชรบูรณ์
28. จังหวัดแพร่
29. จังหวัดภูเก็ต
30. จังหวัดมหาสารคาม
31. จังหวัดมุกดาหาร
32. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
33. จังหวัดยโสธร 3
4. จังหวัดร้อยเอ็ด
35. จังหวัดลพบุรี
36. จังหวัดลำปาง

37. จังหวัดลำพูน
38. จังหวัดเลย
39. จังหวัดศรีสะเกษ
40. จังหวัดสกลนคร
41. จังหวัดสตูล 
42. จังหวัดสระแก้ว 
43. จังหวัดสิงห์บุรี 
44. จังหวัดสุโขทัย 
45. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
46. จังหวัดสุรินทร์
47. จังหวัดหนองคาย 
48. จังหวัดหนองบัวลำภู 
49. จังหวัดอ่างทอง 
50. จังหวัดอำนาจเจริญ 
51. จังหวัดอุดรธานี 5
2. จังหวัดอุตรดิตถ์ 
53. จังหวัดอุทัยธานี 
54. จังหวัดอุบลราชธานี

Scroll Up