นายกรัฐมนตรี ยืนยันไปร่วมรับวัคซีนซิโนแวค ล็อตแรก 2 แสนโดส ด้วยตนเอง

นายกรัฐมนตรี ยืนยันไปร่วมรับวัคซีนซิโนแวค ล็อตแรก 2 แสนโดส ด้วยตนเอง

            นายกรัฐมนตรี ยืนยันไปร่วมรับวัคซีนซิโนแวค ล็อตแรก 2 แสนโดส ด้วยตนเอง พร้อมฉีดเป็นคนแรก            พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า จะเดินทางไปร่วมรับวัคซีนซิโนแวค ล็อตแรก 2 แสนโดส จากจีน ที่จะมาถึงประเทศไทย ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ไทยได้รับวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยและรอการรับวัคซีนในล็อตถัดไป โดยสถาบันวัคซีนจะดูแลว่าวัคซีนที่เข้ามาจะเหมาะสมกับคนกลุ่มใดบ้าง เช่น กลุ่มผู้สูงวัย หรือกลุ่มผู้มีโรคติดต่อ และยืนยันว่าพร้อมฉีดวัคซีนเป็นคนแรก แต่ต้องตรวจสอบรายละเอียดของวัคซีนว่าตนเองสามารถฉีดได้หรือไม่

            นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ พิจารณาการผ่อนคลายมาตรการบางเรื่อง เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ แต่สิ่งสำคัญทุกคนต้องดูแลตัวเองและไม่ทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีความเสี่ยง รวมถึงไม่สนับสนุนกิจการใดๆ ก็ตามที่ไม่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง

 


 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210222143929740

Scroll Up