กระทรวงสาธารณสุข ชี้ตลาดเป็นจุดเสี่ยงแพร่โควิด19 สั่งตรวจสอบตลาดสด ตลาดนัดทุกแห่งทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข ชี้ตลาดเป็นจุดเสี่ยงแพร่โควิด19 สั่งตรวจสอบตลาดสด ตลาดนัดทุกแห่งทั่วประเทศ

             กระทรวงสาธารณสุข ชี้ตลาดเป็นจุดเสี่ยงแพร่โควิด19 สั่งตรวจสอบตลาดสด ตลาดนัดทุกแห่งทั่วประเทศ เนื่องจากขณะนี้ถือว่าตลาด เป็นจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19 เพราะเป็นที่รวมของคนจำนวนมากที่ไปซื้อหาข้าวของจำเป็น ดังนั้นต้องคุมเข้มเรื่องมาตรการควบคุมโรค กรณีการแสกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ หรือหมอชนะ ถ้าเป็นลูกค้าอาจทำได้ลำบากเพราะมีข้าวพะรุงพะรัง ดังนั้นจึงต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของตลาดที่จะต้องหาวิธีการจัดการเพื่อป้องกันโรค

 


 

             นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบตลาดสด ตลาดนัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกันทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย และกรมควบคุมโรคก็จะทำการสุ่มตรวจเช่นเดียวกัน เนื่องจากขณะนี้ถือว่าตลาด เป็นจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19 เพราะเป็นที่รวมของคนจำนวนมากที่ไปซื้อหาข้าวของจำเป็น ดังนั้นต้องคุมเข้มเรื่องมาตรการควบคุมโรค กรณีการแสกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ หรือหมอชนะ ถ้าเป็นลูกค้าอาจทำได้ลำบากเพราะมีข้าวพะรุงพะรัง ดังนั้นจึงต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าของตลาดที่จะต้องหาวิธีการจัดการเพื่อป้องกันโรค เช่น จัดเว้นระยะห่าง ควบคุมการเข้า-ออก ทางเดียว ทำทางเดินแบบวันเวย์ สวมหน้าอนามัย 100% เพราะขณะนี้พบว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยที่การ์ดตก สวมหน้าอนามัยผิดวิธี ทั้งการสวมใต้จมูก ใต้คาง ซึ่งอาจเสี่ยงให้เกิดการติดเชื้อได้ อีกจุดที่น่ากังวลคือการทำฉากพลาสติกกั้นระหว่างร้านค้า ต้องหมั่นทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ให้บ่อยที่สุดด้วย


             ทั้งนี้ จากข้อมูลตลาดพรพัฒน์ขณะนี้ถือเป็นอัตราการติดเชื้อในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูง ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทย มากกว่าแรงงานต่างด้าว และเป็นกลุ่มพ่อค้า แม่ค้ามากกว่า ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ถือว่าทุกคนมีความเสี่ยง หากเปรียบการระบาดที่ตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี กับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร มีจุดแตกต่างกัน คือ ตลาดกลางกุ้ง เป็นตลาดค้าส่ง อาหารทะเลเป็นหลัก มีจำนวนแรงงานต่างด้าวมาก แต่ที่ตลาดพรพัฒน์ เป็นแหล่งขายอาหารหลากหลายประเภท ซึ่งสภาพตลาดอากาศไม่ถ่ายเท อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นคนไทย

 


 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210220182324436

Scroll Up