สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ทุกสาขา

สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ทุกสาขา

           สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยให้นำบัตรประชาชนแบบ Smart card มาลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารดังกล่าว รวมถึงหน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยด้วย           นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า โครงการ “เราชนะ” เปิดจุดลงทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ณ ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยให้นำบัตรประชาชนแบบ Smart card มาลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคารดังกล่าว รวมถึงหน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยด้วย โดยขอให้ประชาชนทยอยไปลงทะเบียนที่สาขาของทั้ง 3 ธนาคาร ซึ่งจะช่วยประชาชนประหยัดเวลารอคอย ลดความแออัด

           ส่วนกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปที่สาขาของธนาคารได้ จะมีหน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้วย ซึ่งรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะได้อย่างทั่วถึง

 


 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210218210017944

Scroll Up