การซื้อตั๋วโดยสารรถไฟในโครงการเราชนะ

การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมให้บริการแก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ”
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ จนถึง 31 พฤษภาคม 2564
 • แอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถใช้ แอป “เป๋าตัง” ซื้อตั๋วโดยสารรถไฟได้ทุกสถานีทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ จนถึง 31 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการซื้อตั๋วของผู้ได้รับสิทธิโครงการ“เราชนะ” ผ่านแอป “เป๋าตัง”

 1. ยื่นบัตรประชาชนและแจ้งจุดหมายปลายทางที่จะไปให้แก่เจ้าหน้าที่
 2. ชำระเงินโดยเปิดแอพพลิเคชันเป๋าตัง และกดใช้สิทธิที่ช่องโครงการ “เราชนะ”
 3. เมื่อเข้ามาหน้าโครงการเราชนะแล้ว ให้กดช่องสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้สิทธิ
 4. สแกนคิวอาร์โค้ดหน้าห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร
 5. หลังจากนั้นแอพพลิเคชันจะทำการสรุปยอดเงิน เพื่อให้ตรวจสอบราคาตั๋วโดยสารว่าตรงตามที่ระบุหรือไม่
 6. หากถูกต้อง ให้กดยืนยันการชำระเงิน ด้วยการกดรหัสผ่านหกหลักเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ
 7. ระบบจะขึ้นหน้าสลิปเป็นหลักฐานการหักวงเงินตามจำนวนที่ใช้ไป

ขั้นตอนการซื้อตั๋วของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. ยื่นบัตรประชาชนแนบกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วรถไฟ
 2. แจ้งจุดหมายปลายทางที่จะไปให้แก่เจ้าหน้าที่
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วโดยสาร และค่าโดยสารที่ถูกหักไป หากถูกต้องถือเป็นการเสร็จขั้นตอน

เงื่อนไข

 • ผู้ใช้สิทธิซื้อตั๋วโดยสารด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสิทธิโครงการเราชนะ จะต้องเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้นไม่สามารถซื้อตั๋วแทนกันได้ และจะต้องเลือกใช้สิทธิของโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น
 • ไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด แต่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามระเบียบที่การรถไฟฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Scroll Up