ขสมก.เปิดรับผู้มีสิทธิ์ โครงการ “เราชนะ” ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์

     องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดรับผู้มีสิทธิ์ โครงการ “เราชนะ” ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ ทุกประเภทผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่มีสัญลักษณ์ “เราชนะ” กว่า 30 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อนำบัตรโดยสารดังกล่าว มาใช้ชำระค่าบริการบนรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.
 

ระยะเวลา

  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

ประเภทบัตร

  • บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป
  • บัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

วิธีชำระ

  • ชำระผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

สถานที่จำหน่าย

ยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์

  • ยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลทั่วไป และบัตรโดยสารนักเรียน นิสิต นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
  • ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564 

สอบถามข้อมลเพิ่มเติม เส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการ

Scroll Up