บขส. ร่วมโครงการ “เราชนะ” จ่ายค่าตั๋วรถ บขส. ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ Application เป๋าตัง ได้แล้ว

บขส. ร่วมโครงการ “เราชนะ” จ่ายค่าตั๋วรถ บขส. ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ Application เป๋าตัง ได้แล้วทุกสถานีฯ ทั่วประเทศ

กำหนดเวลา

 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

วิธีสิทธิโครงการ “เราชนะ” ชำระค่าโดยสารรถโดยสาร บขส.

 • ผู้โดยสารสามารถชำระค่าโดยสารรถโดยสาร บขส. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋ว สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ สถานีเดินรถและจุดจอดรถโดยสาร ของ บขส. ทั่วประเทศ
 • ต้องแจ้งพนักงานจำหน่ายตั๋วก่อนซื้อตั๋วโดยสาร
 • ยกเว้นซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • หากเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอสามารถใช้เงินจากโครงการ “เราชนะ” ชำระค่าโดยสารได้

เงื่อนไข

การซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. โดยใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” เมื่อออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว

 • ไม่สามารถขอคืนตั๋ว หรือแลกเป็นเงินสดได้
 • สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ
 • Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา

 • https://www.facebook.com/borkorsor99/photos/a.270576839714339/3365050446933614/
Scroll Up