มาตรการช่วยลูกหนี้ กยศ. สู้ภัยโควิด-19

     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มอบของขวัญปีใหม่สู้ภัยโควิด ลดเบี้ยปรับ 80 – 100% และลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้รวมถึงลดเงินต้น 5% เมื่อชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระ รวมระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

ลดเบี้ยปรับ 100%  กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี

 • สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกรายที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่
  – ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
  – ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา
 • ส่วนผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดี
  – ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ และนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชี ได้ที่ https://bit.ly/34FlCK5
  – ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี
 • ผู้กู้ยืมที่ลงทะเบียนแล้วในมาตรการลดเบี้ยปรับ 80% ที่มีวันนัดชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ลดเบี้ยปรับ 80%

 • สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ

ลดเงินต้น 5%

 • สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ และชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว

ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี

 • สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ข้อมูลอื่น ๆ 

 สอบถามเพิ่มเติม

 • กยศ. Call Center 0-2016-4888
 • ไลน์บัญชีทางการ กยศ. (Line Official Account กยศ.)
Scroll Up