แนวปฏิบัติในการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สมุทรสาคร

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด

พื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด

1) กาญจนบุรี
2) จันทบุรี
3) ฉะเชิงเทรา
4) ชลบุรี
5) สิงห์บุรี
6) ตราด
7) ตาก
8) นครนายก
9) นครปฐม
10) ปราจีนบุรี
11) เพชรบุรี
12) ระยอง
13) ราชบุรี
14) ลพบุรี
15) สมุทรสงคราม
16) สระแก้ว
17) สระบุรี
18) สุพรรณบุรี
19) อยุธยา
20) อ่างทอง
 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 17 จังหวัด

1) กำแพงเพชร
2) ชัยนาท
3) ชัยภูมิ
4) ชุมพร
5) นครราชสีมา
6) นครสวรรค์
7) นราธิวาส
8) บุรีรัมย์
9) ประจวบคีรีขันธ์
10) พังงา
11) เพชรบูรณ์
12) ยะลา
13) ระนอง
14) สงขลา
15) สุโขทัย
16) สุราษฎร์ธานี
17) อุทัยธานี
 

พื้นที่เฝ้าระวัง 35 จังหวัด

1) กระบี่
2) กาฬสินธุ์
3) ขอนแก่น
4) เชียงราย
5) เชียงใหม่
6) ตรัง
7) นครพนม
8) นครศรีธรรมราช
9) น่าน
10) บึงกาฬ
11) ปัตตานี
12) พะเยา
13) พัทลุง
14) พิจิตร
15) พิษณุโลก
16) แพร่
17) ภูเก็ต
18) มหาสารคาม
19) มุกดาหาร
20) แม่ฮ่องสอน
21) ยโสธร
22) ร้อยเอ็ด
23) ลำปาง
24) ลำพูน
25) เลย
26) ศรีสะเกษ
27) สกลนคร
28) สตูล
29) สุรินทร์
30) หนองคาย
31) หนองบัวลำภู
32) อำนาจเจริญ
33) อุดรธานี
34) อุตรดิตถ์
35) อุบลราชธานี
 

สรุปการผ่อนคลายมาตรการตามพื้นที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

🔻 สมุทรสาคร

1) ร้านอาหาร = นั่งในร้านได้ถึง 21.00 น.
2) ดื่มสุราในร้าน = ❌
3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ❌
4) โรงเรียน = ❌
 

🟥 ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด

1) ร้านอาหาร = นั่งในร้านได้ถึง 23.00 น.
2) ดื่มสุราในร้าน = ❌
3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ❌
4) โรงเรียน = จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
 

🟧 ควบคุม 20 จังหวัด

1) ร้านอาหาร = นั่งที่ร้านได้ถึง 23.00 น.
2) ดื่มสุราในร้าน = ได้ถึง 23.00 น.
3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ได้ถึง 23.00 น.
4) โรงเรียน = ✅

🟨 เฝ้าระวังสูง 17 จังหวัด

1) ร้านอาหาร = ✅
2) ดื่มสุราในร้าน = ได้ถึง 24.00 น.
3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ได้ถึง 24.00 น.
4) โรงเรียน = ✅
 

🟩 เฝ้าระวัง 35 จังหวัด

1) ร้านอาหาร = ✅ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
2) ดื่มสุราในร้าน = ✅ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
3) สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ = ✅ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
4) โรงเรียน = ✅
Scroll Up