ขยายกำหนดเวลาจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

  • จากภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง call center 1548
Scroll Up