ถามตอบ โครงการเราชนะ

 1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ยกเว้นเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ อยู่ก่อนแล้ว)
 3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดใน หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)
 5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท (ณ 31 ธ.ค. 2563)
 • เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เป็นผู้มีแอป “เป๋าตัง + ยินยอมให้รัฐนำข้อมูลไปใช้ (ผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน และยืนยันตัวตน เปิด G-wallet ภายในวันที่ 27 ม.ค. 64)
 • ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ระหว่าง 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64

*ทุกกลุ่มสามารถใช้วงเงินสิทธิ์ได้ถึง 31 พ.ค. 64*

 • รับเงินอัตโนมัติ ผ่านบัตรสวัสดิการฯ
 • รับเงินทุกวันศุกร์ เริ่มโอน 5 ก.พ. 64 ถึง 26 มี.ค. 64
 • กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน
  – ได้รับเพิ่มอีก สัปดาห์ละ 675 บาท ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์
  – รวมได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่ม 5,400 บาท/คน
 • กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน
  – ได้รับเพิ่มอีก สัปดาห์ละ 700 บาท ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์
  – รวมได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่ม 5,600 บาท/คน

รัฐมีข้อมูลแล้วจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน/คนละครึ่ง และยืนยันตัวตน เปิด G-wallet ภายในวันที่ 27 ม.ค. 64  ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ไม่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ ต้องผ่านการคัดกรอง คุณสมบัติก่อน

 • เช็คสิทธิ์ผ่าน พพพ.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่ 5 ก.พ. 64
 • รับเงินผ่านแอปเป๋าตัง ทุกวันพฤหัสบดี 
 • เริ่มโอนครั้งแรก 18 ก.พ. 64 จะได้ 2,000 บาท
  *กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 ก.พ. 64 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เช่น ได้ครั้งแรก 25 ก.พ. จะได้ 3,000 บาท ได้ครั้งแรก 4 มี.ค. จะได้ 4,000 บาท
 • ครั้งต่อ ๆ ไปครั้งละ 1,000 บาท จนครบวงเงินสิทธิ์คนละ 7,000 บาท

ไม่อยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการและแอปเป๋าตัง ต้องลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 ม.ค. 64 – 12 ก.พ. 64 ไม่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ ต้องผ่านการคัดกรอง คุณสมบัติก่อน

 • เช็คสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่ 8 ก.พ. 64
 • เมื่อผ่านการคัดกรองแล้ว ต้องติดตั้ง “แอปเป๋าตัง” เพื่อใช้ยื่นยันตัวตนก่อน จึงจะได้รับวงเงินสิทธิ์
 • รับเงินผ่านแอปเป๋าตัง ทุกวันพฤหัสบดี 
 • เริ่มโอนครั้งแรก 18 ก.พ. 64 จะได้ 2,000 บาท
  กรณีที่ได้รับโอนครั้งแรกสัปดาห์ถัดจาก 18 ก.พ. 64 จะได้ทบไปอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เช่น ได้ครั้งแรก 25 ก.พ. จะได้ 3,000 บาท ได้ครั้งแรก 4 มี.ค. จะได้ 4,000 บาท
 • ครั้งต่อ ๆ ไปครั้งละ 1,000 บาท จนครบวงเงินสิทธิ์คนละ 7,000 บาท

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ 15 ก.พ.64 เป็นต้นไป 
(Last Update 4 ก.พ.64 โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ สปน.)

เกษตรกรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที

เกษตรกรที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

    จะมีการตรวจสอบในกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้

 1. กลุ่มเกษตกรที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
  • ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ต้องเช็คสิทธิ์ผ่าน พพพ.เราชนะ.com วันที่ 5 ก.พ. 64
  • หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
 2. กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ
  • ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 • ตรวจสอบผ่าน  www.เราชนะ.com
 • กลุ่มที่เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน/คนละครึ่ง และยืนยันตัวตน เปิด G-wallet ภายในวันที่ 27 ม.ค. 64 ตรวจสอบสิทธิ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • กลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตรวจสอบสิทธิ 8 กุมภาพันธ์ 2564

กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการหารูปแบบการใช้จ่ายที่เหมาะสมให้ โดยรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งเช่นเดียวกัน

สามารถใช้จ่ายได้สูงสุดตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ (ไม่จำกัด)

เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ครม. มีมติ ห้ามใช้สิทธิ ” เราชนะ” ซื้อทอง เพชร อัญมณี และร้านของเก่า เนื่องจากไม่จำเป็นในการดำรงชีพ และไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะ ที่จะช่วยเหลือ ภาระค่าครองชีพของประชาชน

 • หากตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ”
 • ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564
 • สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เช่นเดียวกัน
 • ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด
Scroll Up