ขอคืนเงินภาษี

ขอคืนเงินภาษี

สอบถามสถานะคืนเงินภาษี

สามารถตรวจสอบสถานะการคืนเงินภาษีได้ทั้งการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตและการยื่นแบบกระดาษ

  • ภายหลังจากดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะเงินคืนได้ที่ www.rd.go.th เลือก “สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี” โดยเลือกปีภาษีที่ต้องการค้นหา กรอกชื่อ,สกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขผู้เสียภาษีอากรหรือตรวจสอบสถานะขอคืนภาษีได้ที่ลิงค์ http://www.rd.go.th/publish/27942.0.html
  • สอบถามการได้รับเอกสารที่ส่งทาง Fax หรือ E-mail
  • ท่านสามารถตรวจสอบเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.rd.go.th หน้าหลักกรมสรรพากร หัวข้อ >> ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาคืนเงินภาษี

  • ระยะเวลาขอคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ ภายใน 2-3 วัน หากผู้ยื่นเสียภาษีแจ้งข้อมูลถูกต้องและไม่ถูกตรวจสอบและขอเอกสารเพิ่ม
  • การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรณีไม่ติดสถานะตรวจก่อนคืน หากติดสถานะตรวจก่อนคืนจะมีระยะเวลาดำเนินการภายใน 90 วันทำการ นับแต่วันยื่นแบบแสดงรายการภาษี)

กรณียังไม่ได้รับเงินคืน

  • กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ขอคืนภาษี และยังไม่ได้รับเงินคืน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือ งานคืนภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทั่วประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Scroll Up