มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนองนโยบายภาครัฐ ลดค่าน้ำประปา 10% ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เฉพาะที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2564 

 • พื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ)
 • ลดค่าน้ำประปา 10% เป็นระยะเวลา 2 เดือน ได้แก่ ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
 • สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)
 • โดยจะปรากฎข้อความ “ส่วนลดค่าน้ำ 10% ตามนโยบายของรัฐบาล” ในใบแจ้งค่าน้ำทั้งสองเดือน
 • ประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแต่อย่างใด

ชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

  1. เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th
  2. PWA Line Official : @pwathailand
  3. แอปพลิเคชัน PWA 1662

ต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • PWA Contact Center 1662
Scroll Up