ขยายเวลาตั๋วรับจำนำเพื่อช่วยประชาชนลดผลกระทบ COVID-19 ระลอกใหม่

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

     โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานครขยายตั๋วรับจำนำ ช่วยเหลือประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19)

ประกาศฉบับที่ 2

  • ขยายระยะเวลาตั๋วรับจำนำของตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 11 – 30 เมษายน 2563 และตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 11 – 31 กรกฎคม 2563 ให้สามารถทำธุรกรรมได้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564
  • กรณีที่ประชาชนมีตั๋วรับจำนำของสถานธนานุบาล ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 เมษายน 2563 และตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 11 – 31 กรกฎาคม 2563 จะได้รับสิทธิทันที โดยไม่ต้องติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิแต่อย่างใด

ประกาศฉบับที่ 3

  • ขยายระยะเวลาตั๋วรับจำนำของตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2563 และตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2563 ให้สามารถทำธุรกรรมได้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564
  • กรณีที่ประชาชนมีตั๋วรับจำนำของสถาน- ธนานุบาล ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2563 และตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2563 จะได้รับสิทธิทันที โดยไม่ต้องติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิแต่อย่างใด
Scroll Up