SME D Bank ออกมาตรการดูแลลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

SME D Bank ช่วยต่อเนื่อง ออกมาตรการ “พักหนี้อุ่นใจ เติมเงินใหม่ไปต่อ” ดูแลเอสเอ็มอีไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้สิทธิลูกค้าเดิมพักชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน พร้อมเติมเงินเสริมสภาพคล่อง ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แจงพิจารณาแนวทางช่วยเหลือตามผลกระทบหนักเบาของลูกค้าแต่ละราย แนะแจ้งความประสงค์ผ่านออนไลน์ สะดวก และปลอดภัย

มาตรการ “พักหนี้อุ่นใจ เติมเงินใหม่ไปต่อ” ประกอบด้วย

  1. มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น
  2. มาตรการเติมเงินใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

  • ลูกค้า SME D Bank และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป

1. มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น

2. มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น

มุ่งเสริมสภาพคล่อง ผ่านโครงการสินเชื่อพิเศษ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 • สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash
  • กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
  • วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปีใน 2 ปีแรก
  • ระยะผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อให้นำไปใช้เสริมสภาพคล่อง และ/หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้
  • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ยื่นคำขอสินเชื่อ
 • สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
  • นิติบุคคล อัตราดอกเบี้ย 2.875% ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท
  • บุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ย 4.875% ต่อปี นาน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท
  • ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
  • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ยื่นคำขอสินเชื่อ
 • สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy
 • สินเชื่อ SMART SMEs
 • สินเชื่อ จ่ายดี มีเติม
  • สำหรับลูกค้าเดิมที่มีวงเงินสินเชื่อประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) และมีประวัติชำระหนี้ดีจนถึง 31 ธันวาคม 2563
  • ธพว. จะเติมทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติมสูงสุดเท่ากับวงเงินสินเชื่อเดิม ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินสินเชื่อเดิมจะต้องไม่เกินวงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท
  • ยื่นคำขอกู้ภายใน 31 ธันวาคม 2564
  • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ยื่นคำขอสินเชื่อ
 • สินเชื่อ Smart Factoring บัญชีเดียว ระยะที่ 2
  • สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคล ที่มีลูกหนี้การค้าเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดเอ็มเอไอ
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.563% ต่อเดือน กรณีลูกหนี้การค้าเป็นหน่วยงานราชการ
  • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.646% ต่อเดือน กรณีลูกหนี้การค้าเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ใน บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดเอ็มเอไอ
  • สิทธิพิเศษ : รับซื้อสูงสุด 90 % ของมูลหนี้ทางการค้า / ให้เครดิตนานถึง 180 วัน / รับเงินภายในวันเดียว
  • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ยื่นคำขอสินเชื่อ
 • สินเชื่อ Soft load ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  • สำหรับลูกค้าเดิมของ ธพว. วงเงินกู้ไม่เกิน 20% ของยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • ระยะเวลากู้ยืมนานสูงสุด 7 ปี 
  • คิดอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีใน 2 ปีแรก (ช่วง 6 เดือนแรก รัฐบาลจะจ่ายดอกเบื้ยให้แทน)
  • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • ยื่นคำขอสินเชื่อ

แจ้งความประสงค์เข้ารับมาตรการ “พักหนี้อุ่นใจ เติมเงินใหม่ไปต่อ”

 • สาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศ
 • แจ้งผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. ผ่านช่องทาง
  • สแกน QR Code ในใบแจ้งหนี้
  • แอปพลิเคชัน “SME D Bank” ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android
  • LINE Official Account: SME Development Bank
  • เว็บไซต์ www.smebank.co.th

สินเชื่อ “SMEs One”

    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปล่อยกู้ผ่านสินเชื่อ “SMEs One” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไป เอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยายกิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซม ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 

  • อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
  • ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
  • วงเงินยื่นกู้
   – บุคคลธรรมดา สูงสุด 5 แสนบาท
   – นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สูงสุด 3 ล้านบาท

คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นสมาชิก สสว. (สมัครสมาชิก สสว. ได้ที่ https://members.sme.go.th/newportal/)
  • เป็นเอสเอ็มอีรายย่อย (MICRO)  หรือวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ตามนิยามของ สสว.   
  • ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม และโครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • ผู้ขออนุมัติสินเชื่อต้องไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ยื่นคำกู้ผ่าน 5 หน่วยงานพันธมิตร 

  1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  2. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  3. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
  4. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  5. สภาเกษตรกรแห่งชาติ

เอกสารดาวน์โหลด

ช่วยผู้ประกอบการเติบโตยั่งยืน

     ขณะเดียวกัน SME D Bank ช่วยผู้ประกอบการเติบโตยั่งยืน สามารถปรับตัวสู่ยุค New Normal โดยเปิดบริการต่าง ๆ ให้ใช้งานฟรี เช่น

 • เปิดช่องทางขายสินค้าในตลาดนัดออนไลน์ ด้วยเฟซบุ๊กกรุ๊ป “ฝากร้านฟรี SME D Bank”
 • ส่งเสริมลูกค้านำสินค้าขยายตลาดผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง เช่น
  • Shopee
  • LAZADA
  • Thailandpostmart
  • Alibaba
  • LINE
  • JD Central เป็นต้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/span>

 • Call Center 1357
Scroll Up