ครม.เห็นชอบยกเว้นภาษี 4 โครงการ ช่วยเหลือโควิด-19

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 ครม.เห็นชอบให้ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากมาตรการหรือโครงการต่างๆ ของรัฐบาล อันเนื่องมาจากการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่

  1. เราไม่ทิ้งกัน
  2. เราเที่ยวด้วยกัน
  3. โครงการคนละครึ่ง
  4. โครงการกำลังใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161
  • สานักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ
Scroll Up