มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าน้ำประปาสำหรับประชาชนทั่วไป (ระลอกใหม่)

มติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

  • ให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
  • รอการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
Scroll Up