การลดอัตราเงินสมทบ ประกันสังคม มาตรา 33 ,39 งวดเดือน ม.ค.- มี.ค.64

     สำนักงานประกันสังคมออกมาตรการ ลดเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม 2564 โดย

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

  • เดือนมกราคม 2564 ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 3 (ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท ) จากเดิมร้อยละ 5 **มติ ครม. 19 ม.ค.64
  • เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม2564  ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 0.5 (ส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท) **มติ ครม. 19 ม.ค.64

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

  • ลดเงินสมทบเหลือ 278 บาทต่อเดือน
  • จากเดิมจ่ายเงินสมทบ 432 บาทต่อเดือน
  • ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564)

นายจ้าง

  • ส่งเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท
  • ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564)

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม

Scroll Up