มาตรการช่วยเหลือเนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. รับคืนตั๋วโดยสารเต็มราคา กรณีผู้โดยสารยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าและได้สำรองที่ในการเดินทางในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 31 มกราคม 2564

ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร ตั๋วนำเที่ยว (รายบุคคล) ไว้ล่วงหน้า

  • หากต้องการงดการเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
  • ส่วนของตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเงินสด การรถไฟฯ จะคืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้น

ส่วนผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วหมู่คณะ ตั๋วนำเที่ยวหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้า

  • สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน

ผู้โดยสารที่จองตั๋วทางอินเทอร์เน็ต

  • สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา โดยแนบไฟล์ตั๋วอินเตอร์เน็ต ส่งมาที่ E-MAIL passenger-ser@railway.co.th

อ่านเพิ่มเติม

Scroll Up