มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศ

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศและต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 โดยขอความร่วมมือไปยัง 6 สายการบิน ได้แก่

  1. สายการบิน ไทยสมายล์
  2. สายการบิน นกแอร์
  3. สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
  4. สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส
  5. สายการบิน ไทยเวียตเจ็ท
  6. สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกสายการบินใน 3 รูปแบบดังนี้

  1. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  2. เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน
  3. ยกเลิกการเดินทางโดยสามารเก็บวงเงินยอดเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต

รายละเอียดของสายการบินต่างๆ อาจมีความแตกต่างกันของแต่ละสายการบิน โปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์หรือ Mobile Application ของสายการบินนั้นๆ

Scroll Up