มาตรการกรุงไทยช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ

ลูกค้าบุคคล มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ( 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 64 )

 • สินเชื่อบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียน
  เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้
 • สินเชื่อบุคคล แบบกำหนดระยะเวลา
  ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ ที่มี ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน)
  พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ได้ที่ https://krungthai.com/covid19-2/main

ลูกค้าธุรกิจ

 • โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน 50-500 ล้านบาท โดยพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถของลูกค้า ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64
 • สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) สามารถติดต่อขอรายละเอียดมาตรการอื่นๆเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

อ่านเพิ่มเติม

Scroll Up