ไปรษณีย์ไทย เร่งยกระดับความปลอดภัยที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวด

ไปรษณีย์ไทย เร่งยกระดับความปลอดภัยที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวด

          ไปรษณีย์ไทย สั่งการให้ที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์บริการในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด เพิ่มมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19


 

          นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด ที่มีการประกาศให้มีการยกระดับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ไปรษณีย์ไทยจึงได้สั่งการให้ที่ทำการไปรษณีย์และศูนย์บริการในพื้นที่ 5 จังหวัดเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปอย่างรัดกุม อาทิการคัดกรองผู้ใช้บริการก่อนเข้าที่ทำการ ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยและสแกนแอปพลิเคชัน การเว้นระยะห่างทั้งเคาน์เตอร์ให้บริการ เก้าอี้พักรอใช้บริการและทำความสะอาดจุดสัมผัสในที่ทำการ เจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างให้บริการ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และงดการพูดคุยระหว่างให้บริการ และศูนย์ไปรษณีย์ มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุที่มาจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม รวมถึงพัสดุที่มาจากต่างประเทศ

 


 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113113009793

Scroll Up