นายกรัฐมนตรี เปิดเผยเตรียมยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวเป็นวาระแห่งชาติช่วยผลักดันเศรษฐกิจภาพรวม

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยเตรียมยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวเป็นวาระแห่งชาติช่วยผลักดันเศรษฐกิจภาพรวม

          นายกรัฐมนตรี เปิดเผยรัฐบาลจะยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทย เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ครั้งที่ 1/2564 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ว่า รัฐบาลจะยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทย เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

          นายกรัฐมนตรี ยังระบุถึง กรณีการตั้งคณะกรรมการ ติดตามปัญหาบ่อนการพนันว่า จะมีการรายงานความคืบหน้ากลับมา โดยย้ำการทำงานนั้นประกอบด้วยหลายหน่วยงาน เพราะการจัดการกับขบวนการบ่อนการพนันนั้นเกี่ยวข้องกับหลายส่วน เช่นเรื่องของการติดตามเส้นทางทางการเงิน เพื่อดำเนินการกับตัวการใหญ่ ซึ่งสิ่งสำคัญต้องขอความร่วมมือประชาชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว กลับบ่อนการพนัน เพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แล้วจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้

          นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ในส่วนของตนเอง รัฐบาล ยังคงตั้งใจทำงาน แก้ปัญหาต่างๆ เต็มที่ แต่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนทุกคนทุกกลุ่ม ให้เกิดความเท่าเทียมมากที่สุด ขณะที่เรื่องของการจัดหาวัคซีนนั้น ยืนยัน รัฐบาลติดต่อในหลายช่องทาง รวมถึงการพัฒนาการผลิตวัคซีนในประเทศ รวมถึงหน่วยงานใดมีงบประมาณจะฉีดวัคซีน ซึ่งหลักการแล้วคงสามารถทำได้ แต่ในรายละเอียด จะต้องคำนึงถึงประเด็นหลัก คือวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนทุกคน จะต้องผ่านมาตรฐาน ทั้งของต่างประเทศและของไทย

 


 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113114755803

Scroll Up