กระทรวงการคลัง เดินหน้าโครงการคนละครึ่งต่อและมาตรการเงินเยียวยาประชาชน 3,500 บาทต่อเดือน

กระทรวงการคลัง เดินหน้าโครงการคนละครึ่งต่อและมาตรการเงินเยียวยาประชาชน 3,500 บาทต่อเดือน

           กระทรวงการคลัง เปิดเผยเร่งเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกให้กับประชาชนอย่างเร็วที่สุดในปลายเดือนมกราคม 2564 นี้ พร้อมเปิดมาตรการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน หรือมาตรการเยียวยาจากโควิด 19 โดยเบื้องต้นได้กำหนดวงเงินช่วยเหลือให้กับประชาชน จำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหน้าสัปดาห์           นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งให้กับประชาชนอย่างเร็วที่สุดในปลายเดือนมกราคมนี้(64)โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องและอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ โดยขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่าโครงการคนละครึ่งระยะที่ 1 จะมีสิทธิ์คงเหลือ 5 แสนสิทธิ์ ส่วนระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะมีสิทธิ์คงเหลือเท่าใด ซึ่งต้องดูผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และผู้ที่ได้สิทธิ์แล้วตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม (64) ใน 14 วัน หากไม่มีความเคลื่อนไหวก็จะตัดสิทธิ์ คาดว่ารวมสองระยะของโครงการจะมีประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ ที่จะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในรอบเก็บตกได้ และจะเสนอที่ประชุมครม.พิจารณาได้ภายในสัปดาห์หน้าวันที่ 19 มกราคม(64) เพื่อให้ความเห็นชอบและพิจารณาขอใช้วงเงินจากพระราชกำหนดเงินกู้ที่ได้ขออนุมัติไปในระยะที่ 1 แต่ยังไม่ได้ใช้ เพื่อนำมาใช้ดำเนินการต่อไป ส่วนการลงทะเบียนคาดว่า เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว ในวันที่ 20 มกราคม (64) ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนและในวันที่ 25 มกราคม (64) จะให้สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังกล่าวถึงมาตรการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน หรือมาตรการเยียวยาจากโควิด 19 นั้น เบื้องต้นได้กำหนดวงเงินช่วยเหลือให้กับประชาชน จำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในเรื่องนี้จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหน้าสัปดาห์เช่นกัน โดยคาดว่า ประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่กำหนดนั้น จะสามารถใช้เงินได้ในภายในสิ้นเดือนมกราคม(64)เป็นอย่างเร็ว ยืนยันว่า ภาครัฐได้พิจารณาความช่วยเหลือให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มแล้ว เพียงแต่ต้องลงทะเบียนผ่านทางระบบ เราชนะ ที่กระทรวงการคลังได้เตรียมการไว้ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าอีกครั้ง นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.ในวันนี้ยังได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลา 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากของธนาคารออมสิน ซึ่งปล่อยสินเชื่อ 5 หมื่นบาทต่อคน อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งยังมีวงเงินคงเหลือประมาณ 7 พันล้านบาท ให้ขยายเวลาออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 / โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีวงเงินคงเหลือ 11,400 ล้านบาท เป็นวงเงินของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยให้ขยายเวลาออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2564 / และขยายเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วงเงินประมาณ 2 พันล้านบาท โดยให้ขยายระยเวลาโครงการออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน (64)

 


 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210112224356703

Scroll Up