มาตรการควบคุมโรคในการเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่

การเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

 • ได้แก่ สมุทรสาคร  

ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางแล้วพบจุดตรวจ

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิ /สังเกตอาการ
  2. ตรวจว่ามีแอปฯ หมอชนะ
  3. สอบถามเหตุผล การเดินทาง
  4. จะต้องแสดงใบอนุญาตการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ในภูมิลำเนา

การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด

  • ประชาชนทั่วไป สามารถขอได้ที่
   1) ฝ่ายปกครอง ได้แก่ นายอำเภอ ผู้อำนวนการสำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
   2) หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง
  • พนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน สถานประกอบการ
   ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง
  • หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
   ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือต้นสังกัดเป็นผู้รับรอง

** ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด

ได้แก่

1. กรุงเทพฯ
2. นนทบุรี
3. ปทุมธานี
4. สมุทรปราการ

 

5. สมุทรสงคราม
6. ราชบุรี
7. นครปฐม
8. ตาก


ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางแล้วพบจุดตรวจ

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิและให้ความร่วมมือในการสอบถามอาการกับเจ้าหน้าที่
  2. แจ้งความจำเป็น และสถานที่ปลายทางที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
  3. แสดงแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

** หรือ ปฏิบัติตาม ศปก.จังหวัด / คกก.โรคติดต่อจังหวัด กำหนด

การเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด

 1. กาญจนบุรี
2. สุพรรณบุรี
3. พระนครศรีอยุธยา
4. สระบุรี
5. นครนายก
6. ฉะเชิงเทรา
7. เพชรบุรี
 8. ระนอง
9. ระยอง
10. ชลบุรี
11. ชุมพร
12. สงขลา
13. ยะลา
14. นราธิวาส
 


ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางแล้วพบจุดตรวจ

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิและให้ความร่วมมือในการสอบถามอาการกับเจ้าหน้าที่
  2. แจ้งความจำเป็น และสถานที่ปลายทางที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
  3. แสดงแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

** หรือ ปฏิบัติตาม ศปก.จังหวัด / คกก.โรคติดต่อจังหวัด กำหนด

การเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัด

1. กำแพงเพชร
2. ชัยนาท 
3. นครราชสีมา
4. นครสวรรค์
5. บุรีรัมย์
6. ประจวบคีรีขันธ์
7. พังงา
8. เพชรบูรณ์
9. สุโขทัย
10.  สุราษฎร์ธานี
11. อุทัยธานี
12. กะบี่
13. กาฬสินธุ์
14. ขอนแก่น
15. เชียงราย
16. เชียงใหม่
17. ตรัง
18. นครพนม
19. ชัยภูมิ 20.นครศรีธรรมราช
21. น่าน
22. บึงกาฬ
23. ปัตตานี
24. พะเยา
25. พัทลุง
26. พิจิตร
27. พิษณุโลก
28. แพร่
29. ภูเก็ต
30. มหาสารคาม
31. มุกดาหาร
32. แม่ฮ่องสอน
33. ยโสธร
34. ร้อยเอ็ด
35. ลำปาง
36. ลำพูน
37. เลย
38. ศรีสะเกษ
39. สกลนคร
40. สตูล
41. สุรินทร์
42.หนองคาย
43.หนองบัวลำภู
44.อำนาจเจริญ

45. อุดรธานี
46. อุตรดิตถ์
47.อุบลราชธานี
48. อ่างทอง
49. สระแก้ว
50. จันทบุรี
51. สิงห์บุรี
52. ตราด
53. ปราจีนบุรี
54. ลพบุรี 

 


ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางแล้วพบจุดตรวจ

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิและให้ความร่วมมือในการสอบถามอาการกับเจ้าหน้าที่
  2. แจ้งความจำเป็น และสถานที่ปลายทางที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
  3. แสดงแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

** หรือ ปฏิบัติตาม ศปก.จังหวัด / คกก.โรคติดต่อจังหวัด กำหนด

Scroll Up