มาตรการควบคุมโรคในการเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่

ขอให้ประชาชน “งดหรือชะลอ” การเดินทางโดยไม่จำเป็น ถึง 1 ก.พ. 64

การเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด

 • ได้แก่ สมุทรสาคร  ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี  ตราด

ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางแล้วพบจุดตรวจ

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิ /สังเกตอาการ
  2. ตรวจว่ามีแอปฯ หมอชนะ
  3. สอบถามเหตุผล การเดินทาง
  4. จะต้องแสดงใบอนุญาตการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ในภูมิลำเนา

การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด

  • ประชาชนทั่วไป สามารถขอได้ที่
   1) ฝ่ายปกครอง ได้แก่ นายอำเภอ ผู้อำนวนการสำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
   2) หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง
  • พนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน สถานประกอบการ
   ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง
  • หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
   ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือต้นสังกัดเป็นผู้รับรอง

** ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด

ได้แก่1. กรุงเทพฯ
2. นนทบุรี
3. ปทุมธานี
4. สมุทรปราการ
5. สมุทรสงคราม
6. นครนายก
7. นครปฐม
8. ราชบุรี
9. เพชรบุรี
10. พระนครศรีอยุธยา
11. สระบุรี
12. ลพบุรี
13. สิงห์บุรี
14. กาญจนบุรี
15. สุพรรณบุรี
16. อ่างทอง
17. ตาก
18. สระแก้ว
19. ปราจีนบุรี
20. ฉะเชิงเทรา
21. ประจวบคีรีขันธ์
22. ชุมพร
23. ระนอง


ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางแล้วพบจุดตรวจ

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิและให้ความร่วมมือในการสอบถามอาการกับเจ้าหน้าที่
  2. แจ้งความจำเป็น และสถานที่ปลายทางที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
  3. แสดงแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

การเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด

1. สุโขทัย
2. กำแพงเพชร
3. นครสวรรค์
4. อุทัยธานี
5. ชัยนาท
6. เพชรบูรณ์
7. ชัยภูมิ
8. บุรีรัมย์
9. นครราชสีมา
10. สุราษฎร์ธานี
11. พังงา
12. กระบี่
13. กาฬสินธุ์
14. ขอนแก่น
15. เชียงราย
16. เชียงใหม่
17. ตรัง
18. นครพนม
19. นครศรีธรรมราช
20. นราธิวาส
21. น่าน
22. บึงกาฬ
23. ปัตตานี
24. พัทลุง
25. พิจิตร
26. พิษณุโลก
27. แพร่
28. พะเยา
29. ภูเก็ต
30. มหาสารคาม
31. แม่ฮ่องสอน
32. มุกดาหาร
33. ยะลา
34. ยโสธร
35. ร้อยเอ็ด
36. ลำปาง
37. ลำพูน
38. เลย
39. ศรีสะเกษ
40. สกลนคร
41. สงขลา
42. สตูล
43. สุรินทร์
44. หนองคาย
45. หนองบัวลำภู
46. อุดรธานี
47. อุตรดิตถ์
48. อุบลราชธานี
49. อำนาจเจริญ


ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางแล้วพบจุดตรวจ

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิและให้ความร่วมมือในการสอบถามอาการกับเจ้าหน้าที่
  2. แจ้งความจำเป็น และสถานที่ปลายทางที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ทราบ
  3. แสดงแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

** หรือ ปฏิบัติตาม ศปก.จังหวัด / คกก.โรคติดต่อจังหวัด กำหนด

Scroll Up