ถามตอบ การระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) ของ COVID-19

ทำไมถึง เรียก “ระบาดระลอกใหม่"

 • การระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) เป็นการติดเชื้อใหม่จากอีกกลุ่ม (แรงงานต่างด้าว) ไม่ได้เชื่อมโยงกับการระบาดในระลอกแรก (สนามมวย/ผับที่ทองหล่อ) ซึ่งจบไปแล้วเมื่อเดือนเดือนพฤษภาคม 2563
 • ส่วนการระบาดระลอก 2 (Re-Emerging) ต้องมีผลพวงจากระบาดรอบแรก
 • ดังนั้น Case แพกุ้งจึงเรียกว่าการระบาดระลอกใหม่

การปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

การจำแนกการควบคุมพื้นที่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

 1. จำแนกตามจำนวนผู้ติดเชื้อและแนวโน้มการระบาด
 2. จำแนกตามจำนวนและลักษณะพื้นที่เกิดเหตุ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด) จะเป็นผู้กำหนดว่า พื้นที่ใดในจังหวัดตนเองเป็นพื้นที่ควบคุมระดับใด รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

*** หมายเหตุ : พื้นที่ควบคุมแต่ละระดับ อาจจะไม่ได้กำหนดทั้งจังหวัด

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาและออกคำสั่งว่าสถานที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดของแต่ละจังหวัด
 • อ่านเพิ่มเติมได้ที่ รวมการปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

แนวปฏิบัติและการป้องกัน

ศบค. ยืนยันอาหารทะเลปรุงสุกปลอดภัยจากโควิด 19 ทานได้ตามปกติ

แนะนำให้ทำอาหารรับประทานกินเองที่บ้านจะปลอดภัยมากกว่า แต่ถ้าต้องเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารตามสั่ง เราสามารถลดโอกาสเสี่ยงได้โดย

 • เลือกเมนูอาหารที่ปรุงสุก ด้วยความร้อนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • ล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้ง หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70 % ขึ้นไป หรือล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที

 

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายมี 2 ประเภท คือ

 1. เครื่องวัดที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย เช่น ปรอทวัดไข้
 2. เครื่องวัดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (ปืนวัดไข้)

ซึ่งเครื่องวัดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายนั้นจะมีความแม่นยำที่ลดน้อยลง แต่จะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อโรคแบบนี้มากกว่า ทั้งนี้ ยังมีข้อบ่งใช้ของเครื่อง เช่น การวัดไข้ควรอยู่ในระยะ 15 – 30 เซนติเมตร การวัดไข้ในสภาวะที่เหมาะสม โดยควรให้ร่างกายปรับสภาพให้สมดุลก่อนเข้ารับการวัดไข้

 • องค์การอนามัยโลก แนะนำว่าประชาชนควรทำตามข้อเสนอแนะของภาครัฐฯ ในพื้นที่ว่ามีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
 • หากมีการระบาดแพร่หลายโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ ภาครัฐฯ ควรสนับสนุนให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้า องค์การอนามัยโลกได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบของหน้ากากผ้า ตลอดจนคู่มือการสวมใส่อย่างปลอดภัยไว้แล้ว
 • จำเป็น หากมีการเเพร่ระบาดในพื้นที่ นอกจากต้องปิดระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลางเเล้ว ยังควรทำความสะอาดเเละฆ่าเชื้อสถานที่ทำงานทุกส่วน
 • สำหรับการจะกลับมาใช้ระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลางได้เมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของสถานการณ์ เเละความพร้อมของสถานที่ทำงานนั้น ๆ
 • จัดได้ แต่ทั้งนี้ต้องขออนุญาตจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณามาตรการการควบคุมโรคเป็นกรณีไป แต่หากผู้ร่วมงานน้อยกว่า 300 คน หรือเป็นลักษณะการจัดเอง เช่น ในครอบครัว ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

การรักษาและวัคซีน

 • เป็นสายพันธุ์ GH ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศเมียนมา มีต้นกำเนิดที่อินเดียและแพร่ระบาดมาที่รัฐยะไข่ และท่าขี้เหล็ก
 • เป็นสายพันธุ์ที่ติดง่ายกว่าการระบาดครั้งแรก แต่มีความรุนแรงเท่าเดิม หากได้รับวัคซีนยังคงสามารถป้องกันได้อยู่
 • ผู้ที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกคือ คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงมีอายุ 60 ขึ้นไป และเป็นบุคลากรที่ทำงานในสถานที่เสี่ยง เช่น เเพทย์ พยาบาล
 • สำหรับประชาชนทั่วไปต้องรอการจัดซื้อวัคซีนในรอบถัดไป 

 • ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการรับรองวัคซีนโรคโควิด 19 และยังไม่มีการอนุมัติให้สถานพยาบาลใดดำเนินการฉีดวัคซีน
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนจองวัคซีนโรคโควิด19 ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย (เข้าข่ายโฆษณาโอ้อวดเกินจริง) ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
 • องค์การเภสัชกรรม ได้มีการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์กว่า 488,200 เม็ด และได้ทยอยจัดส่งไปรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว พร้อมจัดหาเพิ่มอีกกว่า 100,000 เม็ด
 • นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ทำการวิจัยและพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์เอง ซึ่งในขณะนี้ได้มีการวิจัยพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการเสร็จแล้ว โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะเริ่มทำการผลิตในระดับอุตสาหกรรมจำนวน 360,000 เม็ด
 • สำหรับทดสอบประสิทธิผลการรักษาหรือการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ซึ่งเป็นการศึกษาระดับยาในเลือดเทียบกับยาต้นแบบ เพื่อยื่นขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในเดือนกันยายน 2564 หากได้รับขึ้นทะเบียน จะเป็นยาสำหรับการสำรองใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดต่อไป

COVID-19 จะทำลายเนื้อปอด ซึ่งผู้ป่วยวัณโรคก็จะมีภาวะเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นหากติด COVID-19

จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งหมด 4 เเห่ง ประกอบด้วย

 1. โรงพยาบาลสนามตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีเตียงคนไข้รองรับประมาณ 40 เตียง เปิดให้แล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
 2. โรงพยาบาลสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีเตียงคนไข้รองรับได้ประมาณ 500 เตียง ซึ่งคาดว่าจะเปิดได้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 3. โรงพยาบาลสนามที่ลานปฏิบัติธรรม วัดโกรกกราก ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในขณะนี้ได้นำเตียงคนไข้เข้าวางไว้เเล้ว จำนวน 108 เตียง รองรับคนไข้ได้สูงสุด จำนวน 150 เตียง เปิดให้บริการในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 4. โรงพยาบาลสนามในพื้นที่โครงการวัฒนาแฟคตอรี่ หมู่ 3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่รองรับไว้ 3 โกดัง ซึ่งสามารถรองรับคนไข้ได้ประมาณ 600 คน เปิดให้บริการในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบคือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Pneumococcus ซึ่งไม่ใช่เชื้อไวรัส จึงไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาได้ โดยทั่วไปแพทย์แนะนำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำฉีดเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ แต่คนทั่วไปไม่จำเป็นต้องฉีด

 • การตรวจด้วยชุด Rapid Test เป็นการตรวจดูภูมิคุ้มกันของร่างกาย ไม่ใช่การตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยตรง
 • เพราะการตรวจหาเชื้อโดยตรงต้องใช้สำลีแหย่ที่โพรงจมูก เป็นการตรวจที่ต้องใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายสูงราว 2,000 – 3,000 บาท แต่การตรวจด้วยชุด Rapid Test มีค่าใช้เพียงหลักร้อยบาท

การเดินทางภายในประเทศ

 • ได้ แต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
 • การติดต่อของโรคภายในห้องโดยสารเครื่องบินมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย
 • อากาศที่ส่งผ่านบนเครื่องบินจะมีการควบคุมอย่างระมัดระวัง เครื่องบินโดยสารในยุคปัจจุบันมีระบบตัวกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันในโรงพยาบาลที่ใช้ดักจับฝุ่นละอองแบคทีเรียเชื้อราและไวรัส
 • แต่ทั้งนี้การแพร่เชื้ออาจเกิดขึ้นจากผู้โดยสารที่นั่งใกล้ผู้ป่วยและได้รับสารคัดหลั่งจากการ ไอหรือจามหรือติดเชื้อจากการสัมผัสแต่ละบุคคล
 • ส่วนในรถทัวร์ที่มีความแออัดและใช้เวลาเดินทางมากกว่า มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสมากกว่าโดยสารโดยเครื่องบิน
 • ในขณะเดียวกันหากมีความจำเป็นต้องโดยสารขนส่งสาธารณะต้องมีความพร้อมด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและเลี่ยงการสัมผัสในจุดที่ไม่จำเป็น

การเดินทางระหว่างประเทศ

 • ทุกคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ยังคงต้องดำเนินการกักตัว 14 วัน เหมือนเดิม เพราะวัคซีนเป็นวัคซีนโควิดชนิดใหม่ ซึ่งองค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อตกลงว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
 • การฉีดวัคซีนจึงเป็นการอนุญาตของแต่ละประเทศเป็นหลัก ในระดับสากลคนที่ฉีดวัคซีนแล้วยังไม่สามารถนำมาเป็นข้อกำหนดว่าสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ

เตรียมตัวก่อนเดินทาง Pre-departure

 • ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภทหรือไม่
 • เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขบุคคลแต่ละประเภท
 • ติดต่อสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง เพื่อยื่นเอกสารที่ จำเป็น และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สถานทูตไทย / กงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง
  • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02 572 8442

วันเดินทางยื่นเอกสารต่อสายการบิน

 • เอกสารแสดงตน เช่น passport
 • หนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 • ใบรับรองการตรวจ COVID-19 FREE โดยวิธี PT-PCR มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง เฉพาะบุคคลบางประเภท 
 • ประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาในไทยไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะบุคคลบางประเภท*
 • หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ (ตามปริมาณที่สายการบินกำหนด)
 • ** ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสายการบินที่ท่านจองไว้

ขณะอยู่บนเครื่อง On board

 • ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 • ปฏิบัติบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือลูกเรือ อย่างเคร่งครัด

เดินทางถึงประเทศไทย Arrival

 1. ตรวจคัดกรองอาการ ทางเดินหายใจและวัดไข้
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ
 3. เข้ารับการกักตัว 14 วัน

** สอบถามข้อมูลเรื่องมาตรการเพื่อเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค โทร.1422

แรงงานต่างด้าว

 • สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้
 • เนื่องจากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ
 • โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้าราชอาณาจักรมาแต่ยังไม่มีงานทำ ยังไม่มีนายจ้าง
  – จะต้องหานายจ้างให้ได้ภายใน 90 วัน และต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564
  – ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 รวม ทั้งโรคต้องห้ามอีก 6 โรค และทำประกันสุขภาพ เป็นระยะเวลา 2 ปี มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 7,200 บาท
 • โดยประกาศนี้จะช่วยให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานในราชอาณาจักรได้ 2 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
 • ไม่สามารถทำได้
 • เนื่องจากตามประกาศของ ศบค. เรื่องการแบ่งพื้นที่สถานการณ์ (ระลอกใหม่) ระบุว่า กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุม มีมาตรการห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า – ออกจากพื้นที่
 • ผู้ที่ใกล้ชิดแรงงานชาวเมียนมา เช่น คนงานหรือแม่บ้าน หากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าไม่ได้เดินทางไปรวมกลุ่มกับชาวเมียนมาหรือเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ให้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อ
 • กรณี สอบถามข้อมูลด้านสาธารณสุข ปรึกษาด้านสุขภาพ อนามัย ติดต่อ 1422 กรมควบคุมโรค

นำพาคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง/เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย

 • จำคุก ไม่เกิน 10 ปี
 • ปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท

ให้ที่พักอาศัย คนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง/เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย

 • จำคุก ไม่เกิน 5 ปี
 • ปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท

 • แจ้งสถานีตำรวจใกล้บ้าน/จุดที่พบ
 • โทรแจ้งเบาะแสได้ที่
  • สายด่วน 1138 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
  • สายด่วน 1599 และ สายด่วน 191 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • สายด่วน 1111 
Scroll Up