ถามตอบ การระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) ของ COVID-19

ทำไมถึง เรียก “ระบาดระลอกใหม่"

 • การระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) เป็นการติดเชื้อใหม่จากอีกกลุ่ม (แรงงานต่างด้าว) ไม่ได้เชื่อมโยงกับการระบาดในระลอกแรก (สนามมวย/ผับที่ทองหล่อ) ซึ่งจบไปแล้วเมื่อเดือนเดือนพฤษภาคม 2563
 • ส่วนการระบาดระลอก 2 (Re-Emerging) ต้องมีผลพวงจากระบาดรอบแรก
 • ดังนั้น Case แพกุ้งจึงเรียกว่าการระบาดระลอกใหม่

การปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

การจำแนกการควบคุมพื้นที่ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

 1. จำแนกตามจำนวนผู้ติดเชื้อและแนวโน้มการระบาด
 2. จำแนกตามจำนวนและลักษณะพื้นที่เกิดเหตุ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด) จะเป็นผู้กำหนดว่า พื้นที่ใดในจังหวัดตนเองเป็นพื้นที่ควบคุมระดับใด รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

*** หมายเหตุ : พื้นที่ควบคุมแต่ละระดับ อาจจะไม่ได้กำหนดทั้งจังหวัด

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาและออกคำสั่งว่าสถานที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคหรือไม่ ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดของแต่ละจังหวัด
 • อ่านเพิ่มเติมได้ที่ รวมการปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว

จังหวัดสมุทรสาคร

 • ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและศูนย์เด็กเล็ก

 • ปิดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง และปิดศูนย์เด็กเล็กจำนวน 292 แห่ง ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

28 จังหวัด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 • กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม-อาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ได้แก่
   • กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี  นครนายก
   • สมุทรปราการ สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร
   • นครปฐม ราชบุรี  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์
   • พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  ลพบุรี  สิงห์บุรี
   • กาญจนบุรี สุพรรณบุรี  อ่างทอง  ตาก
   • ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี  สระแก้ว
   • ชลบุรี จันทบุรี  ระยอง  ตราด
   • ชุมพร ระนอง
 • จากเดิมสามารถจำหน่ายอาหารและนั่งรับประทานอาหารได้ระหว่างเวลา 06.00 – 19.00 น. ขยายเวลาเป็น 06.00 – 21.00 น.
 • ส่วนเวลา 21.00 – 06.00 น. ให้เป็นการจำหน่ายอาหารแบบสั่งกลับบ้าน (Take Away) โดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 • ขณะนี้ยังไม่ประกาศล็อคดาวน์เมือง แต่มีมาตรการการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโควิด 19 โดยให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนตามระดับความเสี่ยง โดยประเมินจากระดับความเสี่ยงสูงไปถึงความเสี่ยงต่ำ
 • กทม. มีประกาศปิดสถานที่ 4 แห่ง ระหว่าง 29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 64 ได้แก่
  1. สนามม้า 
  2. สนามไก่ชน และสนามซ้อมไก่ชน
  3. สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
  4. สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ กิจการอาบ อบ นวด
 • ระบบ BKKcovid19 http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หากท่านได้เดินทางไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้ กรุณาคลิกปุ่ม “ติดต่อ” เพื่อติดต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ด่วน!!!

คำถามเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาคร

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 10/2564 เรื่องสั่งปิดตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และหอพักศรีเมือง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 • สั่งปิดตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และหอพักศรีเมือง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 ม.ค.2564 
  • คำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 10/2564เรื่องสั่งปิดตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร และหอพักศรีเมือง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร  เป็นการชั่วคราว ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 ม.ค.2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
  • สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ปิดสถานที่ชั่วคราว จนถึง 15 มกราคม 2564
  1. สถานที่เล่นการพนันทุกประเภท ตามกฏหมายว่าด้วยการพนัน ได้แก่ ชนไก่ กัดปลา ชนมวย วัวลาน ฯลฯ ตลอดจนสถานที่ที่จัดให้มีการซ้อมชนไก่ด้วย
  2. สนามกีฬาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง
  3. สนามมวยโรงเรียนสอนมวยของรัฐและเอกชน
  4. สนามเด็กเล่น
  5. สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาคร สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. ร้านอาหาร และเครื่องดื่มร้านอาหาร และเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการอื่นใด ที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ผ่อนผันให้สามารถเปิดบริการได้เฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้นยกเว้นโรงอาหารในโรงพยาบาลและโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกต
  7. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือห้างสรรพสินค้าในลักษณะเดียวกันโดยเปิดให้บริการเฉพาะร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และร้านจำหน่ายอาหารตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ และต้องปิดบริการภายในเวลา 22.00 น.
  8. ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านค้าปลีก ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงโดยให้ปิดบริการตั้งแต่ 22.00 น. ถึงศูนย์ 5.00 น. และงดให้บริการพื้นที่นั่ง หรือยืนรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้าน โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมโรคโดยกำหนดให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้าร้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้า 1- 2 เมตร
  9. ตลาด และตลาดนัด ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ยาและสินค้าเบ็ดเตล็ด อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และจัดให้มีมาตรการควบคุมโรคโดยกำหนดให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้าร้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้า 1- 2 เมตร ให้เปิดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครที่เคยมีคำสั่งหรือประกาศที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยให้ทุกตลาดเปิดทำการเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น
  10. สถานบริการตามกฏหมายว่าด้วยสถานบริการ และสถานบันเทิงอื่นที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการร้านคาราโอเกะ รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น
  11. สวนสนุก สถานที่เล่นโบลิ่ง ตู้เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท
  12. ร้านเกมส์และร้านอินเตอร์เน็ต
  13. สระว่ายน้ำ สวนน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
  14. ศูนย์พระเครื่อง-พระบูชา และสนามพระเครื่อง-พระบูชา
  15. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หอประชุมห้องประชุม สโมสร หรืออาคารสถานที่อื่นใดของเอกชน ที่ให้บริการจัดเลี้ยงจัดประชุม สัมมนา และสถานที่จัดนิทรรศการ ยกเว้นสถานที่ราชการ
  16. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ นวดไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม และห้ามให้บริการตามบ้านหรือสถานที่อื่นๆเว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในโรงพยาบาลของรัฐ
  17. สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคารฟิตเนสและสปาตามกฏหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
  18. สถานประกอบการ อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
  19. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การใช้หนังกลางแปลง
  20. สถานที่การแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ
  21. สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง หรือรับฝากสัตว์
  22. ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม และห้ามให้บริการตามบ้านสถานที่อื่นๆ
  23. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเสริมความงาม และสถานเสริมความงาม
  24. สถานที่บริการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
  25. สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลต หรือการเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน
  26. สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
  27. บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง
  28. ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ขอความร่วมมือประชาชนสมุทรสาคร
  – งดออกนอกเคหะสถาน เวลา 22.00 – 05.00 น.
  – คร่งครัดหน้ากากอนามัย
  – ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

สำหรับตลาดและตลาดนัดอื่น กำหนดให้เปิดเฉพาะ

 • การจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ หรือเครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ยาและสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
 • จัดให้มีมาตรการควบคุมโรค โดยกำหนดให้ ลูกค้าทุกคนที่เข้าร้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือและจัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้า 1-2 เมตร โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครที่เคยมีคำสั่งหรือประกาศที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยให้ทุกตลาดเปิดทำการเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น

จุดตรวจทางบก 9 จุด

 • จุดตรวจที่ 1 ถนนพระราม 2 ขาออก หน้าเทสโก้ โลตัส
 • จุดตรวจที่ 2 ตลาดกลางกุ้ง สภ.กระทุ่มแบน 2 จุด
 • จุดตรวจที่ 3 ปั๊ม ปตท. เพชรเกษม ขาออก กม.95
 • จุดตรวจที่ 4 ปั๊ม ปตท. พุทธสาธร ขาเข้า สภ.บ้านแพ้ว 1
 • จุดตรวจที่ 5 หน้าธนาคารกรุงไทย สภ.บางโทรัด 2 จุด
 • จุดตรวจที่ 6 พระราม 2 ขาเข้า กม.53+400
 • จุดตรวจที่ 7 ถนนเอกชัย สายเก่าแยกวัดนาโคก
 • จุดตรวจที่ 8 หน้าตู้ จร. เอกชัย
 • จุดตรวจที่ 9 อบต.พันท้ายนรสิงห์

จุดตรวจทางน้ำ 3 จุด

 • จุดตรวจที่ 10 ท่าเรือรับลม
 • จุดตรวจที่ 11 ทำเรือ วัดโกรกกราก
 • จุดตรวจที่ 12 ท่าเรือ องค์การสะพานปลา

มีประกาศจากกรมการขนส่งทางราง เรื่องมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 6) ดังนี้

ข้อ 1 การให้บริการเดินรถไฟโดยสารข้ามเขตพื้นที่จังหวัดที่มีเส้นทางบริการภายในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติ ดังนี้
(1) ห้ามจอดรับ – ส่งผู้โดยสาร ณ ป้ายหยุดรถและที่หยุดรถภายในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยเด็ดขาด
(2) งดบริการเดินรถไฟโดยสารภายในเขตพื้นที่จังหวัดดังกล่าวในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 05.00 นาฬิกาของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
(3) เพิ่มความเข้มงวดสูงสุดในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการเข้าข่ายผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ให้ผู้โดยสารงดการใช้บริการและประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมแนะนำข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ
(4) เฝ้าระวังและคัดกรองผู้โดยสารเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าหรือออกนอกพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสาคร โดยตรวจสอบเอกสารหรือบัตรยืนยันตัวบุคคล
(5) ผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางออกหรือเข้าเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงเวลา ระหว่าง 05.00 นาฬิกา ถึงเวลา 22.00 นาฬิกาของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จะต้องกรอกเอกสารระบุข้อมูลการเดินทาง เพื่อประโยชน์
ในการสอบสวนโรค
(6) ประกาศแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ภายในสถานีและขบวนรถให้ประชาชนรับทราบตาม ข้อ 1 (1) ถึง (5)
ข้อ 2 ให้หน่วยงานผู้ให้บริการระบบรถไฟและรถไฟฟ้ายกระดับความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังนี้
(1) เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด เช็ด พ่น ฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดมือสัมผัส ภายในสถานีและขบวนรถ พร้อมทั้งทำความสะอาดเหรียญโดยสาร (Token) ก่อนนำกลับมาใช้ในแต่ละวัน
(2) กวดขันการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าระบบ และให้ผู้โดยสารใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนและหลังใช้บริการ
(3) ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า งดการสนทนา งดใช้โทรศัพท์สนทนาภายในขบวนรถ และให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โดยเคร่งครัด
(4) ควบคุมไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัดภายในสถานีและในขบวนรถ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อฯ
(5) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค
(6) ประชาสัมพันธ์มาตรการพึงปฏิบัติของผู้โดยสารและผลการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของหน่วยงานผู้ให้บริการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งรายงานให้กรมการขนส่งทางรางเพื่อประกอบการดำเนินการกำกับ ติดตามและประเมินสถานการณ์ ก่อนรายงานกระทรวงคมนาคมต่อไป

 • จังหวัดกาญจนบุรีสั่งระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราวในเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี – สมุทรสาคร – กาญจนบุรี ทุกเส้นทาง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 • หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประชาชนที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมาให้ดำเนินการดังนี้

 1. มาพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรายงานตัว
 2. ประเมินความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงต่ำ กลางหรือสูง หากเป็นเสี่ยงสูงต้องกักตัวและเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 3. กรณี สอบถามข้อมูลด้านสาธารณสุข ปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย ติดต่อ 1422 กรมควบคุมโรค

แนวปฏิบัติและการป้องกัน

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด 

 • ปิดสถานที่เสี่ยง
 • ห้ามนั่งบริโภคในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 21.00 – 06.00 น.
 • ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดกับรอยต่อพื้นที่ควบคุม ให้มีการบันทึกข้อมูลและดำเนินการตามมาตรการ สธ. 
 • งดการเดินทางข้ามพื้นที่ เว้นแต่เหตุจำเป็นหรือขนส่งสินค้า 
 • จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 

อ่านเพิ่มเติม มาตรการควบคุมโรคในการเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่

ศบค. ยืนยันอาหารทะเลปรุงสุกปลอดภัยจากโควิด 19 ทานได้ตามปกติ

แนะนำให้ทำอาหารรับประทานกินเองที่บ้านจะปลอดภัยมากกว่า แต่ถ้าต้องเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารตามสั่ง เราสามารถลดโอกาสเสี่ยงได้โดย

 • เลือกเมนูอาหารที่ปรุงสุก ด้วยความร้อนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • ล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้ง หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70 % ขึ้นไป หรือล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที

 

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายมี 2 ประเภท คือ

 1. เครื่องวัดที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย เช่น ปรอทวัดไข้
 2. เครื่องวัดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกาย เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (ปืนวัดไข้)

ซึ่งเครื่องวัดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายนั้นจะมีความแม่นยำที่ลดน้อยลง แต่จะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อโรคแบบนี้มากกว่า ทั้งนี้ ยังมีข้อบ่งใช้ของเครื่อง เช่น การวัดไข้ควรอยู่ในระยะ 15 – 30 เซนติเมตร การวัดไข้ในสภาวะที่เหมาะสม โดยควรให้ร่างกายปรับสภาพให้สมดุลก่อนเข้ารับการวัดไข้

 • องค์การอนามัยโลก แนะนำว่าประชาชนควรทำตามข้อเสนอแนะของภาครัฐฯ ในพื้นที่ว่ามีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
 • หากมีการระบาดแพร่หลายโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ ภาครัฐฯ ควรสนับสนุนให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้า องค์การอนามัยโลกได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบของหน้ากากผ้า ตลอดจนคู่มือการสวมใส่อย่างปลอดภัยไว้แล้ว
 • จำเป็น หากมีการเเพร่ระบาดในพื้นที่ นอกจากต้องปิดระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลางเเล้ว ยังควรทำความสะอาดเเละฆ่าเชื้อสถานที่ทำงานทุกส่วน
 • สำหรับการจะกลับมาใช้ระบบเครื่องปรับอากาศส่วนกลางได้เมื่อใดนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของสถานการณ์ เเละความพร้อมของสถานที่ทำงานนั้น ๆ
 • ต้องขออนุญาตจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณามาตรการการควบคุมโรคเป็นกรณีไป แต่หากผู้ร่วมงานน้อยกว่า 300 คน หรือเป็นลักษณะการจัดเอง เช่น ในครอบครัว ขอให้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

การรักษาและวัคซีน

 • เป็นสายพันธุ์ GH ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศเมียนมา มีต้นกำเนิดที่อินเดียและแพร่ระบาดมาที่รัฐยะไข่ และท่าขี้เหล็ก
 • เป็นสายพันธุ์ที่ติดง่ายกว่าการระบาดครั้งแรก แต่มีความรุนแรงเท่าเดิม หากได้รับวัคซีนยังคงสามารถป้องกันได้อยู่
 • หากมีความกังวล/สงสัยว่าป่วย ให้ไปเข้ารับการตรวจที่รพ.ที่สะดวกพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง
 • หากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า
  • มีความเสี่ยง = ไม่เสียค่าตรวจ
  • ไม่มีความเสี่ยง = ไม่เข้าเกณฑ์ตรวจฟรี (ให้สังเกตอาการ 14 วัน)
 • หากประสงค์ตรวจเองจะต้องเสียค่าตรวจเองทั้งหมด
  ยกเว้น หากประสงค์ตรวจเองแล้ว ตรวจพบเชื้อ = ไม่ต้องเสียค่าตรวจ
 • ผู้ที่จะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกคือ คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงมีอายุ 60 ขึ้นไป และเป็นบุคลากรที่ทำงานในสถานที่เสี่ยง เช่น เเพทย์ พยาบาล
 • สำหรับประชาชนทั่วไปต้องรอการจัดซื้อวัคซีนในรอบถัดไป 

 • ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการรับรองวัคซีนโรคโควิด 19 และยังไม่มีการอนุมัติให้สถานพยาบาลใดดำเนินการฉีดวัคซีน
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ การโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนจองวัคซีนโรคโควิด19 ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย (เข้าข่ายโฆษณาโอ้อวดเกินจริง) ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
 • องค์การเภสัชกรรม ได้มีการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์กว่า 488,200 เม็ด และได้ทยอยจัดส่งไปรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว พร้อมจัดหาเพิ่มอีกกว่า 100,000 เม็ด
 • นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ทำการวิจัยและพัฒนายาฟาวิพิราเวียร์เอง ซึ่งในขณะนี้ได้มีการวิจัยพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการเสร็จแล้ว โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะเริ่มทำการผลิตในระดับอุตสาหกรรมจำนวน 360,000 เม็ด
 • สำหรับทดสอบประสิทธิผลการรักษาหรือการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence study) ซึ่งเป็นการศึกษาระดับยาในเลือดเทียบกับยาต้นแบบ เพื่อยื่นขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในเดือนกันยายน 2564 หากได้รับขึ้นทะเบียน จะเป็นยาสำหรับการสำรองใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดต่อไป

COVID-19 จะทำลายเนื้อปอด ซึ่งผู้ป่วยวัณโรคก็จะมีภาวะเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นหากติด COVID-19

จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งหมด 4 เเห่ง ประกอบด้วย

 1. โรงพยาบาลสนามตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีเตียงคนไข้รองรับประมาณ 40 เตียง เปิดให้แล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
 2. โรงพยาบาลสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีเตียงคนไข้รองรับได้ประมาณ 500 เตียง ซึ่งคาดว่าจะเปิดได้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 3. โรงพยาบาลสนามที่ลานปฏิบัติธรรม วัดโกรกกราก ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในขณะนี้ได้นำเตียงคนไข้เข้าวางไว้เเล้ว จำนวน 108 เตียง รองรับคนไข้ได้สูงสุด จำนวน 150 เตียง เปิดให้บริการในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 4. โรงพยาบาลสนามในพื้นที่โครงการวัฒนาแฟคตอรี่ หมู่ 3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่รองรับไว้ 3 โกดัง ซึ่งสามารถรองรับคนไข้ได้ประมาณ 600 คน เปิดให้บริการในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบคือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Pneumococcus ซึ่งไม่ใช่เชื้อไวรัส จึงไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาได้ โดยทั่วไปแพทย์แนะนำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำฉีดเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ แต่คนทั่วไปไม่จำเป็นต้องฉีด

 • การตรวจด้วยชุด Rapid Test เป็นการตรวจดูภูมิคุ้มกันของร่างกาย ไม่ใช่การตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยตรง
 • เพราะการตรวจหาเชื้อโดยตรงต้องใช้สำลีแหย่ที่โพรงจมูก เป็นการตรวจที่ต้องใช้เวลา 2 – 3 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายสูงราว 2,000 – 3,000 บาท แต่การตรวจด้วยชุด Rapid Test มีค่าใช้เพียงหลักร้อยบาท

การเดินทางภายในประเทศ

 • ยังไม่มีการระงับการเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้น 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร-ชลบุรี -ระยอง -จันทบุรี -ตราด
 • ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) ให้ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่งโดยให้ตั้งจุดคัดกรองเข้มข้นและให้มีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง
 • ท่านที่มีความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัด สมุทรสาคร-ชลบุรี -ระยอง -จันทบุรี -ตราด ***ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอต้นทางที่อยู่ โดยท่านนายอำเภอจะเป็นผู้รับรองเอกสารนั้นให้ ตั้งแต่ 7 ม.ค. 64​ เป็นต้นไป
 • ได้ แต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
 • การติดต่อของโรคภายในห้องโดยสารเครื่องบินมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย
 • อากาศที่ส่งผ่านบนเครื่องบินจะมีการควบคุมอย่างระมัดระวัง เครื่องบินโดยสารในยุคปัจจุบันมีระบบตัวกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันในโรงพยาบาลที่ใช้ดักจับฝุ่นละอองแบคทีเรียเชื้อราและไวรัส
 • แต่ทั้งนี้การแพร่เชื้ออาจเกิดขึ้นจากผู้โดยสารที่นั่งใกล้ผู้ป่วยและได้รับสารคัดหลั่งจากการ ไอหรือจามหรือติดเชื้อจากการสัมผัสแต่ละบุคคล
 • ส่วนในรถทัวร์ที่มีความแออัดและใช้เวลาเดินทางมากกว่า มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสมากกว่าโดยสารโดยเครื่องบิน
 • ในขณะเดียวกันหากมีความจำเป็นต้องโดยสารขนส่งสาธารณะต้องมีความพร้อมด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและเลี่ยงการสัมผัสในจุดที่ไม่จำเป็น

การเดินทางระหว่างประเทศ

 • ทุกคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ยังคงต้องดำเนินการกักตัว 14 วัน เหมือนเดิม เพราะวัคซีนเป็นวัคซีนโควิดชนิดใหม่ ซึ่งองค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อตกลงว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
 • การฉีดวัคซีนจึงเป็นการอนุญาตของแต่ละประเทศเป็นหลัก ในระดับสากลคนที่ฉีดวัคซีนแล้วยังไม่สามารถนำมาเป็นข้อกำหนดว่าสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ

เตรียมตัวก่อนเดินทาง Pre-departure

 • ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามข้อยกเว้น 11 ประเภทหรือไม่
 • เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขบุคคลแต่ละประเภท
 • ติดต่อสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง เพื่อยื่นเอกสารที่ จำเป็น และปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อขอหนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สถานทูตไทย / กงสุลไทยประจำประเทศต้นทาง
  • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02 572 8442

วันเดินทางยื่นเอกสารต่อสายการบิน

 • เอกสารแสดงตน เช่น passport
 • หนังสือรับรอง Certificate of Entry (COE)
 • ใบรับรองการตรวจ COVID-19 FREE โดยวิธี PT-PCR มีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง เฉพาะบุคคลบางประเภท 
 • ประกันภัยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาในไทยไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะบุคคลบางประเภท*
 • หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ (ตามปริมาณที่สายการบินกำหนด)
 • ** ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสายการบินที่ท่านจองไว้

ขณะอยู่บนเครื่อง On board

 • ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 • ปฏิบัติบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือลูกเรือ อย่างเคร่งครัด

เดินทางถึงประเทศไทย Arrival

 1. ตรวจคัดกรองอาการ ทางเดินหายใจและวัดไข้
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้ติดตามอาการ และการเข้าสถานที่ต่างๆ
 3. เข้ารับการกักตัว 14 วัน

** สอบถามข้อมูลเรื่องมาตรการเพื่อเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค โทร.1422

แรงงานต่างด้าว

 • สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้
 • เนื่องจากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ
 • โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้าราชอาณาจักรมาแต่ยังไม่มีงานทำ ยังไม่มีนายจ้าง
  – จะต้องหานายจ้างให้ได้ภายใน 90 วัน และต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564
  – ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 รวม ทั้งโรคต้องห้ามอีก 6 โรค และทำประกันสุขภาพ เป็นระยะเวลา 2 ปี มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 7,200 บาท
 • โดยประกาศนี้จะช่วยให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานในราชอาณาจักรได้ 2 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
 • ไม่สามารถทำได้
 • เนื่องจากตามประกาศของ ศบค. เรื่องการแบ่งพื้นที่สถานการณ์ (ระลอกใหม่) ระบุว่า กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุม มีมาตรการห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า – ออกจากพื้นที่
 • ผู้ที่ใกล้ชิดแรงงานชาวเมียนมา เช่น คนงานหรือแม่บ้าน หากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าไม่ได้เดินทางไปรวมกลุ่มกับชาวเมียนมาหรือเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ให้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อ
 • กรณี สอบถามข้อมูลด้านสาธารณสุข ปรึกษาด้านสุขภาพ อนามัย ติดต่อ 1422 กรมควบคุมโรค

นำพาคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง/เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย

 • จำคุก ไม่เกิน 10 ปี
 • ปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท

ให้ที่พักอาศัย คนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง/เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย

 • จำคุก ไม่เกิน 5 ปี
 • ปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท

 • แจ้งสถานีตำรวจใกล้บ้าน/จุดที่พบ
 • โทรแจ้งเบาะแสได้ที่
  • สายด่วน 1138 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
  • สายด่วน 1599 และ สายด่วน 191 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • สายด่วน 1111 

การตั้งด่านคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ากทม. ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้

 • ถนนเพชรเกษม
 • ถนนพระรามที่ 2
 • ถนนบรมราชชนนี
 • ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์
Scroll Up