โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ

ที่อยู่ : เลขที่ 492/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2207-6000

โทรสาร :

เว็บไซต์ : http://www.policehospital.org

Facebook : @policehosp

Scroll Up